کنفرانسهای برگزار شده انجمن علمی میکروبشناسی ایران

تاکنون 6 کنفرانس توسط انجمن علمی میکروبشناسی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن علمی میکروبشناسی ایران به صورت زیر است: