سومین کنگره علوم دامی کشور

3rd Congress on Animal Science

سومین کنگره علوم دامی کشور روز دوشنبه، 1 مهر، 1387 لغایت سه شنبه، 2 مهر، 1387 توسط دانشگاه فردوسی مشهد, انجمن علوم دامی ایران, انجمن علوم دامي ايران, دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

سومین کنگره علوم دامی کشور

محل برگزاری: مشهد
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: ICOHA01

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 16 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 15978 بار