ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های علوم دامی

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, علوم دامی, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1399 تا 31 شهریور 1399
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/20
ثبت نام: 1399/06/25

2.

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, علوم دامی, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 17 اسفند 1398 تا 17 اسفند 1398
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/02
ثبت نام: 1398/12/08

3.

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی, علوم کشاورزی, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: 23 مرداد 1398 تا 25 مرداد 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي-دانشگاه ميعاد و با همكاري دانشگاه شيراز،دانشگاه ياسوج و دانشگاه مازندران
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/05/14
نتیجه مقاله: 1398/05/16
ثبت نام: 1398/05/16

4.

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی
تاریخ برگزاری: 22 فروردین 1397 تا 23 فروردین 1397
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند, دانشگاه بيرجند
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/12/17

5.

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 9 خرداد 1396 تا 9 خرداد 1396
برگزار کننده: شركت هم انديشان نوآور علم
شهر: کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/12/25
ثبت نام: 1396/02/10

6.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم دامی, علوم کشاورزی, گیاه شناسی
تاریخ برگزاری: 26 شهریور 1395 تا 26 شهریور 1395
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/06/20

7.

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم دامی, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 6 شهریور 1395 تا 6 شهریور 1395
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/05/29

8.

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, جنگلداری, علوم خاک, علوم دامی, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 31 تیر 1395 تا 31 تیر 1395
برگزار کننده: مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا)
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/04/20
ثبت نام: 1395/04/20

9.

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 30 اردیبهشت 1395 تا 31 اردیبهشت 1395
برگزار کننده: شركت هم انديشان نوآور علم
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/02/10
ثبت نام: 1395/02/25

10.

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, علوم دامی
تاریخ برگزاری: 22 اردیبهشت 1395 تا 22 اردیبهشت 1395
برگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشكده علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/12/20
نتیجه مقاله: 1394/12/29

پشتیبانی