سخنرانی علمی: سمپوزیوم معماری و هوش مصنوعی با رویکرد مدیریت دانش در معماری


حوزه های تحت پوشش: هوش مصنوعی

برگزار کننده: انجمن معماری منظر ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, مرکز آموزش های آزاد و تخصصی

هدف این سمپوزیوم بررسی چالش های موجود در مدیریت دانش معماری می باشد.

همچنین واکاوی در ایدئولوژی و تکنولوژی های نوین در حوزه مدیریت دانش خواهد بود.

بررسی جایگاه مدیریت دانش در رساله ها، پایان نامه ها و مقالات منتشر شده در حوزه معماری.

درآمدی بر راهکارهای هوش مصنوعی در ساختارمند کردن مدیریت دانش در معماری.

بررسی چالش های آینده معماری در هم تنیده با مدیریت دانش و هوش مصنوعی.
سمپوزیوم معماری و هوش مصنوعی به مساله کاربرد های هوش مصنوعی در مدیریت دانش در معماری خواهد پرداخت، این سمپوزیوم در نظر دارد در یک نشست تخصصی 4 ساعته به اهمیت هوش مصنوعی و ماهیت مدیریت دانش در معماری و اینکه چطور می توان مدیریت دانش را در معماری با هوش مصنوعی پیاده سازی نمود، می پردازد.

پیش نیاز حضور در سمپوزیوم آشنایی با مدیریت دانش و هوش مصنوعی می باشد.

(حضور در این نشست تخصصی به هیچ وجه به افراد فاقد این پیش نیازها توصیه نمی گردد).

درج در سایت: 13 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 919 بار