سخنرانی علمی: روانشناسی فازی: کاربرد فازی در مطالعات روانشناختی

روانشناسی فازی: کاربرد فازی در مطالعات روانشناختی روز چهارشنبه، 14 اسفند، 1398 لغایت جمعه، 16 اسفند، 1398 توسط انجمن سیستم های فازی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد استان خراسان رضوی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

برگزار کننده: انجمن سیستم های فازی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه

این فصل با هدف تبادل اندیشه ها و هم افزایی صاحب نظران، محققان و متخصصان در فازی و روانشناسی درصدد است به منظور معرفی، تبیین آخرین دستاوردها ایده پردازی خلاقانه فازی در حوزه مطالعات روانشناختی؛ محفلی دانشی برگزار نمایند. امروزه پیشرفت فازی در علوم علی الخصوص در حوزه سنجش، پردازش های محاسباتی و بررسی نظام مند ابهام و عدم قطعیت بسیار مشهود است؛ از طرفی روان به عنوان پیچیده ترین معمای هستی، با زوایای مبهم و عدم قطعیت فراوان؛ همواره نیازمند رمزگشایی لایه های معنایی پنهان توسط روش ها و فناوری های تحلیلی پیشرفته است. شناسایی و تبیین مرزهای طیفی روان، منجر به ارتقاء کیفیت زندگی و معنایابی شناختی افراد نابهنجار و آسیب دیدگان شده و کاربست مهم و بسزایی در تشخیص های دقیق روانشناختی، درمان نابهنجاریها، بهبود مهارتهای زندگی ایجاد می نماید.

از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و متخصصان دعوت می­شود تا با ارسال مقاله و شرکت در همایش با تبادل یافته ­های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی این فصل از همایش در راستای اهداف آن باشند.

زمینه ­های علمی فصل

مقالات همایش بررسی و برای ارائه (شفاهی و پوستری) و چاپ در مجموعه مقالات همایش انتخاب می شود:

تفکر فازی در پدیده های روانشناختی
نقش فازی در تشخیص دقیق اختلالات روانشناختی
شکل دهی به سازه های روانشناختی
جستجوی معنایی دیدگاه فازی در روانشناسی
گراف بندی پدیده های روانشناختی و نقشه شناختی فازی در مطالعات روانشناختی
داده کاوی و یادگیری ماشین در تحلیل رویدادهای روانشناختی
آنتروپی فازی در مطالعات پدیده ها ی روانشناختی
پرسشنامه های فازی در روانشناسی
درمانهای کلینکالی مبتنی بر پروتکل های درمانی فازی
نقش فازی در استعاره های روانشناختی
طرح واره های فازی در روان بنه های شناختی
سیستم های فازی در روان سنجی و ارزیابی های روانشناختی

درج در سایت: 9 آذر 1398 - تعداد مشاهده 1541 بار