کارگاه آموزشی: کارگاه نقد و داوری مقالات علمی

کارگاه نقد و داوری مقالات علمی روز پنجشنبه، 4 بهمن، 1397 توسط انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: ارتوپدی و بیومکانیک

برگزار کننده: انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

مدرس:دکتر پیام کبیری

درج در سایت: 27 دی 1397 - تعداد مشاهده 925 بار