کارگاه آموزشی: تحلیل تاریخچه زمانی در طراحی سازه ها و انتخاب شتابنگاشت

تحلیل تاریخچه زمانی در طراحی سازه ها و انتخاب شتابنگاشت روز سه شنبه، 9 آبان، 1396 لغایت چهارشنبه، 10 آبان، 1396 توسط انجمن مهندسی زلزله ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه

برگزار کننده: انجمن مهندسی زلزله ایران
درج در سایت: 13 مهر 1396 - تعداد مشاهده 1220 بار