سخنرانی علمی: بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی

بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی روز دوشنبه، 28 فروردین، 1396 توسط موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: باستان شناسی

برگزار کننده: موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

موضوع سخنرانی:

دکتر رضا داوری اردکانی در زمینه «حکمت سفر در فرهنگ ایرانی»

دکتر مهدی حجت در زمینۀ «مفهوم و چیستی توریسم پایدار»

درج در سایت: 26 فروردین 1396 - تعداد مشاهده 986 بار