سخنرانی علمی: حفاظت بافت تاریخی تهران، درس های پلاسکو

حفاظت بافت تاریخی تهران، درس های پلاسکو روز سه شنبه، 10 اسفند، 1395 توسط کمیته آموزش ایکوموس ایران با همکاری کمیته منظر فرهنگی در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

برگزار کننده: کمیته آموزش ایکوموس ایران با همکاری کمیته منظر فرهنگی
درج در سایت: 10 اسفند 1395 - تعداد مشاهده 904 بار