سخنرانی علمی: سرمایه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست

سرمایه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست روز شنبه، 14 اسفند، 1395 توسط انجمن محیط زیست ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)

برگزار کننده: انجمن محیط زیست ایران
درج در سایت: 9 اسفند 1395 - تعداد مشاهده 1753 بار