سخنرانی علمی: انسان، تغییر اقلیم و استراتژی های توسعه سبز

انسان، تغییر اقلیم و استراتژی های توسعه سبز روز یکشنبه، 8 اسفند، 1395 توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست

برگزار کننده: انجمن آموزش مهندسی ایران
درج در سایت: 28 بهمن 1395 - تعداد مشاهده 1391 بار