سخنرانی علمی: فرونشست زمین، علل و پیامدهای آن

فرونشست زمین، علل و پیامدهای آن روز پنجشنبه، 28 بهمن، 1395 توسط انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

برگزار کننده: انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
درج در سایت: 5 بهمن 1395 - تعداد مشاهده 1638 بار