کارگاه آموزشی: کارگاه آموزشی نشانه شناسی در ترجمه ادبی

کارگاه آموزشی نشانه شناسی در ترجمه ادبی روز دوشنبه، 31 اردیبهشت، 1403 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
کارگاه آموزشی نشانه شناسی در ترجمه ادبی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز برگزار می گردد.
معرفی سخنرانان: علی رستگار
درج در سایت: 26 اردیبهشت 1403 - تعداد مشاهده 76 بار