سخنرانی علمی: نیازهای سالمندان دارای مشکلات روانشناختی

The needs of the elderly with psychological problems

نیازهای سالمندان دارای مشکلات روانشناختی روز سه شنبه، 7 آذر، 1402 توسط موسسه خیریه سرای احسان و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت، روانشناسی

برگزار کننده: موسسه خیریه سرای احسان, دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
درج در سایت: 1 آذر 1402 - تعداد مشاهده 278 بار