سخنرانی علمی: نشست علمی بررسی مسائل زنان در چرخه سیاستگذاری کشور

نشست علمی بررسی مسائل زنان در چرخه سیاستگذاری کشور روز پنجشنبه، 4 خرداد، 1402 توسط موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(خواهران) در شهر قم استان قم برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(خواهران)
سیاست گذاری امور زنان در بخش طراحی با دوگانگی غیرقابل جمع و تخاصم آمیزی روبه رو است. در بخش اجرا, امور زنان با بودجه ای ناکافی مواجه شده و در برون داد, حوزه های اجتماع و فرهنگ به ویژه در آموزش و بهداشت عملکرد قابل قبولی داشته اند. همچنین در عرصه ی اقتصاد, رشد اندکی وجود داشته و در سیاست, ضعیف ترین نتایج حاصل شده است.
معرفی سخنرانان: ارائه دهنده : خانم دکتر کبری خزعلی (رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور) دبیر علمی: حجت الاسلام دکتر علی غلامی درگاه (عضو هیات علمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه باقرالعلوم)
درج در سایت: 3 خرداد 1402 - تعداد مشاهده 70 بار