ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

نشستهای مرتبط با علوم رفتاری و اجتماعی

سخنرانی علمی

1. تاثیر فعالت بدنی بر دیابت نوع ۱ و ۲

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 28 مهر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: طب ورزشیورزش و تربیت بدنی
دوره آموزشی

2. دوره فن بیان مقدماتی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 1 آبان 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزشروانشناسی
دفاعیه ارشد

3. مسئولیت بین المللی دولت های مسلمان ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 24 مهر 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

4. بررسی مکانیزم مسولیت دولت ها بر پرتاب ماهواره ها در حقوق فضا

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 24 مهر 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

5. جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 مهر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

6. زمانبندی تمرینات بدنسازی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 28 مهر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

7. جلسه توجیهی آشنایی با-فرآیند اخذ و انجام پایان نامه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 24 مهر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

9. بررسی جرایم بانکی در نظام حقوقی ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 15 مهر 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

11. مقایسه کاربردی بین نظام حقوق مالیاتی بین المللی و داخلی

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 11 مهر 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

12. وضعیت مهاجران از منظر بین المللی حقوق بشر و عملکرد دولت ها

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 11 مهر 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

13. منع خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل و ایران

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 11 مهر 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

15. نشست علمی چالش های سازمان ملل متحد در حفاظت از صلح در دهکده جهانی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 24 مهر 1400
محل برگزاری: استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز
برگزار کننده: مرکز توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت واحد تبریز
دسته بندی علمی: محیط زیست (عمومی)علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره آموزشی

17. دوره آموزشی اصول مقاله نویسی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 3 آذر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
دفاعیه ارشد

23. واکاوی رایانه ای همخوانی مترجمین، در برگردان افعال انگلیسی به فارسی

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 29 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
دفاعیه ارشد

25. آیا خستگی ذهنی پیشگوی بروز آسیب های ورزشی می باشد ؟

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 24 شهریور 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: طب ورزشیورزش و تربیت بدنی
دفاعیه ارشد

26. انعقاد عهدنامه چند جانبه بین المللی و سرمایه گذاری خارجی

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 24 شهریور 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

27. مفهوم و میزان استقلال دیوان بین المللی کیفری و چالش های پیش روی آن

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 24 شهریور 1400
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

28. کارگاه آموزشی فعالیت بدنی و کاهش استرس در دوره همه گیری کرونا

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 16 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

29. کارگاه آموزشی زبان انگلیسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 27 شهریور 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
دوره آموزشی

30. دوره-آموزش-شهروند-الکترونیک

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 16 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

31. کارگاه مقاله نویسی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 24 شهریور 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

32. چگونه یک مقاله خوب بنویسیم؟

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 20 شهریور 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

33. کارگاه فن بیان و مهارت ارائه مستخرجات علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 8 شهریور 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

34. وبینار ارتباط موثر با والدین - ویژه اولیا زبان آموزان گروه بزرگسال کانون زبان ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 7 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: کانون زبان ایران
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

35. وبینار ارتباط موثر با والدین - ویژه اولیا زبان آموزان گروه کودک کانون زبان ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 7 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: کانون زبان ایران
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

36. وبینار ارتباط موثر با والدین - ویژه اولیا زبان آموزان گروه نوجوان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 8 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: کانون زبان ایران
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

37. فن بیان برای دانشجویان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 7 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
دوره آموزشی

38. کارگاه مقاله نویسی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 6 شهریور 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

39. نقد و بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 26 مرداد 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

40. کارگاه مقاله نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 1 شهریور 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

41. بررسی رفتار میان فردی مدرس- فراگیر در کلاسهای زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 26 مرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

42. جشنواره تالیفات برتر علمی، جایزه ویژه خیام

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 29 بهمن 1400
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

43. مقاله نویسی پیشرفته( ویژه اساتید)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 مرداد 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

44. کارگاه مختصری از سقوط تعهدات

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 21 مرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

46. کارگاه روش شناسی پژوهش با رویکرد کمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 مرداد 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

47. آشنایی با اصول و مزایای ورزش در آب

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 16 مرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: طب ورزشیورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

48. کارگاه مجازی تعدد و تکرار جرم

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 14 مرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

49. پویش مراجعان ثبت نام دانشگاه (چرا دانشگاه ثبت نام میکنم)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 15 مرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

50. نشست تخصصی هم اندیشی دانشگاهیان و کانون زبان ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 11 مرداد 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کانون زبان ایران
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

51. کارگاه مقاله نویسی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 4 مرداد 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: آموزش
دفاعیه ارشد

52. بررسی حمایت های قانونی نظام حقوقی ایران از گردشگران خارجی در مقایسه تطبیقی با نظام حقوقی کامن لا

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 5 مرداد 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

54. کارگاه اصول تدوین و نگارش پروپژال

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 28 تیر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: آموزش
دوره آموزشی

55. تقویم برگزاری دوره های الفبای پژوهش ویژه اساتید ودانشجویان

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 28 تیر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

56. زمان بندی تغذیه با رویکرد Intermittent fasting

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 تیر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
دوره آموزشی

57. فن بیان

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 12 تیر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

58. سنجش توانایی های زیستی حرکتی در تمرین

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 7 تیر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

59. نحوه تهیه رزومه کاری

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 26 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

60. کاهش چربی های شکمی با راهکارهای مهم و کاربردی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
دوره آموزشی

61. مدرسه بهاره داده کاوی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 18 خرداد 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

62. آشنایی با دو سبک هنجارگرایی و کارکرد گرایی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

63. جدیدترین استراتژی های تغذیه ای در فوتبال

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 12 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

64. آشنایی با ورزش فانکشنال

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 10 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

65. کارگاه آموزش مقاله نویسی تکمیلی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 15 مرداد 1400
محل برگزاری: استان اردبيل - شهر اردبیل
برگزار کننده: نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی هزاره سوم در مدیریت
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

66. پروپوزال نویسی: اصول و شیوه ها

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 12 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

67. کارگاه آموزشی مقاله نویسی مقدماتی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 14 مرداد 1400
محل برگزاری: استان اردبيل - شهر اردبیل
برگزار کننده: نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی هزاره سوم در مدیریت
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

68. مقاله نویسی پژوهشی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 1 تیر 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

69. داوری فوتسال

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

70. آشنایی با تمرینات معلق

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 4 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

71. آشنایی با ورزش کراس فیت

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 3 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
دوره آموزشی

72. تغذیه، ورزش و کنترل وزن

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 8 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنیتغذیه و رژیم غذاییعلوم تغذیه
سخنرانی علمی

73. کاربرد APA STYLE در نوشتن پایان نامه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
کارگاه آموزشی

74. کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی مقدماتی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 6 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

75. هیپنوتیزم و کاربردهای آن در بهبود عملکرد ورزشی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

76. سرقت علمی در نوشتار آکادمیک و پیامد های آن

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

77. کارگاه توانمندسازی فردی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 27 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

78. کارگاه آموزشی مقاله نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

79. کارگاه اصول و روش شناسی تمرین

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 20 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

80. آشنایی با شیوه نگارش پایان نامه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

81. فهم اجتماعی نص در حوزه فقه و حقوق عمومی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 16 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوقعلوم اسلامی
سخنرانی علمی

82. طراحی تمرینات معلق (TRX)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 12 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

83. اصول تمرینات ورزشی در پیشگیری از دیابت و چاقی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 11 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

84. مدلسازی معادلات ساختاری با Smart PLS

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 2 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

85. روش های نوین تغذیه ورزشی ، کنترل وزن و تناسب اندام

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

86. آناتومی تمرینات قدرتی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 20 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

87. وبینار دانش افزایی فوتسال اصول طراحی تمرین و استعدادیابی در فوتسال مدرن

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 12 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

89. آشنایی با کنوانسیون CMR و حقوق حمل و نقل کالا از طریق جاده

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 1 خرداد 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حمل و نقل
سخنرانی علمی

90. ارزیابی برابری فردی و تساوی عموم در برابر قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 6 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
دوره آموزشی

91. آموزش نگارش پایان نامه و مقاله

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 11 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

92. مقایسه سه گانه اخلاق حقوق و فقه در نظام حقوقی ایران

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

93. کارگاه الفبای پژوهش

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 5 اردیبهشت 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

94. بهبود عملکرد ورزشی با رویکرد روان فیزیولوژی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 فروردین 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنیفیزیولوژی
سخنرانی علمی

96. رویکردهای درجه بندی شده ارزیابی عملکرد کارکنان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 9 اسفند 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی, دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: آموزشمدیریت (عمومی)
کارگاه آموزشی

97. کارگاه پرپوزال نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 7 اسفند 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
دوره آموزشی

98. دوره تخصصی فن ترجمه علوم سیاسی و روابط بین الملل (آنلاین)

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 23 بهمن 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده روابط بین الملل
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره آموزشی

99. دوره آموزش مبانی علم سیاست (آنلاین)

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 16 بهمن 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده روابط بین الملل
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
کارگاه آموزشی

101. کارگاه الفبای پژوهش

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 2 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

102. کارگاه پایان نامه نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 22 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

103. کارگاه مقاله نویسی در علوم ورزشی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 23 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

104. کارگاه پروپوزال نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 15 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

105. کارگاه شیوه نگارش پایان نامه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 22 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

106. کارگاه پروپوزال نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

107. کارگاه شیوه ارایه پایان نامه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

108. کارگاه روش های مدرن تمرینی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 24 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

109. کارگاه مقاله نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 26 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

110. کارگاه روش تحقیق در علم حقوق

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 15 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

111. کارگاه رایگان و آنلاین تحصیل در خارج از کشور

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

112. وبینار مدیریت سازمان های ورزشی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

113. کارگاه شناخت رابطه حقوق و فقه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 1 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

114. آشنایی با انواع مختلف سرقت علمی و روش های اجتناب آن در نگارش آکادمیک

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
کارگاه آموزشی

115. کارگاه مهارت های مطالعه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 26 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

116. کارگاه نظام شهری و برنامه ریزی شهری

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 15 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعهمعماری و شهرسازی
کارگاه آموزشی

117. کارگاه آنلاین ایجاد فرصت تحصیلی در خارج از کشور

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 11 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

118. کارگاه رفرنس نویسی به سبک APA در مقالات

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 11 بهمن 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
دوره آموزشی

119. دوره مقاله نویسی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 17 دی 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

121. تنظیم شکایت کیفری

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 دی 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

122. نقش رنگ ها برکاهش جرم

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 دی 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

123. کارگاه آموزشی تحلیل حقوقی داوری در دعاوی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 29 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

124. تحلیل حقوقی اهدای جنین به زوجین نابارور در نظام حقوقی ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 26 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

125. کارگاه آموزشی نحوه تنظیم شکایت کیفری

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 27 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

126. کارگاه آموزشی از مقاله خوانی تا مقاله نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

127. اخلاق در پژوهش

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

128. پذیرش و بورسیه در دانشگاه های خارج از کشور

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 23 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

129. کارگاه آموزشی چگونگی استخراج مقاله از پایان نامه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 23 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

130. اصفهان، شهر خلاق

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 آذر 1399
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای علم و فناوری
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

131. پژوهش در محتوای پیام‌های ارتباطی و پژوهش در ارتباطات و توسعه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 آذر 1399
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای علم و فناوری
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
کارگاه آموزشی

132. کارگاه آموزشی روش تحقیق کمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 16 آذر 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

133. پژوهش در آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 17 آذر 1399
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای علم و فناوری
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

134. اصول مدیریت یادگیری و آموزش الکترونیکی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 18 آذر 1399
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای علم و فناوری
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

135. کارگاه نقش ورزش و درمان بیماری ها

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 15 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنیطب ورزشی
سخنرانی علمی

136. کارگاه پرپوزال

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

137. کارگاه شناخت حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 13 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

138. کارگاه آموزش شلوار به روش مولر و آسان، مدلسازی شلوارهای ژورنالی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 آذر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
دسته بندی علمی: آموزشهنرهای تجسمی
سخنرانی علمی

139. همایش انتخاب بیست پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸ (بیست تندیس طلایی و حکم پرافتخار برای بیست پژوهشگر)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 آذر 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: بنیاد علمی قانون یار با همکاری معنوی معتبرترین دانشگاه های ایران
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

140. آموزش جامع اصول نگارش مقاله علمی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 4 آذر 1399
محل برگزاری: استان اردبيل - شهر اردبیل
برگزار کننده: خانه نشریات دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن علمی مخترعین و مبتکرین, دانشگاه محقق اردبیلی
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

141. جرایم کیفری در بورس اوراق بهادار

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 مهر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

142. کارگاه آشنایی با هیپنوتیزم

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 22 مهر 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سلامت
کارگاه آموزشی

143. کارگاه مجازی اصول فقه با موضوع مباحث الفاظ (عام و خاص)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 24 شهریور 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, انجمن علمی دانشجویی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
دسته بندی علمی: حقوقمطالعات مذهبی (الهیات)
سخنرانی علمی

144. وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 26 شهریور 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: مهندسی و فناوریآموزش
دوره آموزشی

145. دومین دوره آموزش آنلاین توسعه پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 25 شهریور 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مهد پژوهش و دانشگاه باهارات هند
دسته بندی علمی: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
دوره آموزشی

146. آشنایی با روش‌های Quantum Healing در درمان انواع بیماری‌های مزمن و صعب العلاج

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 17 شهریور 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: سلامت
کارگاه آموزشی

148. انتشار مقاله در ژورنال های علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 4 شهریور 1399
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر داورزن
برگزار کننده: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان, مهارتکده علوم پزشکی وارستگان
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

149. چگونه مقاله علمی بنویسیم؟ (بررسی ساختار مقاله)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 4 شهریور 1399
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر داورزن
برگزار کننده: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان, مهارتکده علوم پزشکی وارستگان
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

150. نشست مجازی اقسام پرداخت کننده در بازی های رایانه ای با تطبیق بر ادله قمار

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 22 مرداد 1399
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی
دسته بندی علمی: تکنولوژی اینترنت و وبحقوق
کارگاه آموزشی

151. کارگاه آموزشی پیرامون راهکارهای موفقیت در آزمون های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 2 آبان 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه قانون یار
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

152. وبینار تخصصی تکنولوژی آموزشی(گذشته، حال، آینده)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 16 مرداد 1399
محل برگزاری: استان سيستان و بلوچستان - شهر زاهدان
برگزار کننده: دانشگاه بین المللی چابهار , حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی چابهار
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

153. تندخوانی و تقویت حافظه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 1 تیر 1399
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

154. توانمندسازی افراد بهبود یافته از اعتیاد

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 7 خرداد 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

155. درس های سیاسی و دینی از بحران کوید 19

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 8 خرداد 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

156. بررسی تحریم حزب الله لبنان توسط دولت آلمان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 14 اردیبهشت 1399
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشکده روابط بین الملل
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

158. همایش ملی پنجاه و هفتمین سال جایزه بنیاد البرز

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 7 اسفند 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: بنیاد فرهنگی البرز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

159. سخرانی آموزشی (نگرشی نو به فعالیت های تشکیلاتی دختران)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 4 اسفند 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

160. شاخص ها به مثابه ابزار نوین حکمرانی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 4 اسفند 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, انجمن علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

161. جلسه هم اندیشی دبیران انجمن های علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 بهمن 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
دفاعیه ارشد

162. بررسی آسیب های شایع در اندام های تحتانی ورزشکار نخبه زن استان همدان

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 28 بهمن 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
دفاعیه ارشد

164. جلسه دفاعیه از پرپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق - مالی اقتصادی

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 17 اسفند 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
رویداد کارآفرینی

167. جلسه چهاردهم با عنوان :‌ بررسی الزامات نهادی مهار تعارض منافع

دسته بندی: رویداد کارآفرینی
تاریخ نشست: 1 بهمن 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دکتر یاوری با همکاری آقای فتاح آقازاده، کارشناس سازمان استخدامی کشور
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

168. اخلاق و کژرفتاریهای پژوهش

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 19 دی 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

169. هم اندیشی اساتید و دانشجویان عمران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

170. سیزدهمین جشنواره ملی حرکت درون دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی آپادانا

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 28 اردیبهشت 1399
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: علوم اجتماعیآموزش
کارگاه آموزشی

171. کارگاه آشنایی با رشته حقوق

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 7 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

172. آشنایی با جرایم مرتبط با مواد مخدر

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 4 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
کارگاه آموزشی

174. کارگاه مشاوره پیش از ازدواج

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 14 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
کارگاه آموزشی

175. کارگاه آگاه سازی سلامت جنسی دختران

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 11 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
کارگاه آموزشی

176. کارگاه وکیل و وکالت در دادگستری

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 6 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

177. کارگاه آشنایی با پزشکی قانونی و کشف علمی جرایم

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 5 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: پزشکی قانونیحقوق
کارگاه آموزشی

178. کارگاه طلاق و نکاح ( از منظر حقوقی )

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 1 دی 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

179. امت ایران؛ بازشناسی جامعه سیاسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 آذر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, معاونت پژوهشی دانشکده حقوق
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

180. جلسه دوازدهم :حلقه اندیشه ورزی اصلاح نظام اداری، بررسی و ارزیابی نظام جبران خدمت در بخش دولتی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 1 دی 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

181. کارگاه حقوق شهروندی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

182. مدیریت جرایم اینترنتی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 26 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

183. کارگاه خطا و اشتباه در ترجمه؛ انواع و راهکارها

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

184. مقدمات تهیه بانک سوالات

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 23 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

185. حدود اختیارات و وظایف دادسرا و دادستان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

186. بخشودن درمانی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

187. تحلیل رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه محدود سازی تجمعات مردمی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 16 آذر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

188. کارگاه بررسی تکثرگرایی فرهنگی در تحدید و توسعه حقوق

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 10 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

189. کارگاه اصول و طراحی تمرین پیشرفته

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 14 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

190. کارگاه اصول و طراحی تمرین

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 14 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

191. حس خوب کار و زندگی با تناسب اندام

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 3 آذر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

192. نکات آزمونی آیین دادرسی مدنی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 29 آبان 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

193. سلسله کارگاه های پرونده خوانی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 20 آبان 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی و حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

194. کارگاه تمرکز و توجه در کار و زندگی با رویکرد توانمندسازی فردی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 21 آبان 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

195. کارگاه متن خوانی حقوق بشر

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 16 آبان 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

196. اولین نشست LPE

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 9 آبان 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

197. آشنایی با ساختار مقاله علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 10 آبان 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

198. شرکت و معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 13 آبان 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

199. طراحی و برنامه ریزی تمرینات ورزشی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 16 آبان 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
دفاعیه ارشد

201. بررسی جرم انگاری غیرمستقیم سلاح‌های موشکی در حقوق بین الملل

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 26 مهر 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

202. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حفاظت از محیط‌زیست

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 26 مهر 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

205. دستنامه میان رشتگی آکسفورد

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 17 مهر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

206. کارگاه آموزشی روش نگاری مستندات علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 10 مهر 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
دفاعیه ارشد

214. اهداف مجازات در قرآن کریم و حقوق جزای عرفی

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 30 شهریور 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید مطهری
دسته بندی علمی: حقوقعلوم اسلامی
سخنرانی علمی

215. بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و خلاقیت کارکنان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 24 شهریور 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
دفاعیه ارشد

216. نقش ضمانت نامه های بانکی در قراردادهای بین المللی

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 28 شهریور 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

218. تاثیرات اجبار در مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل و ایران

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 28 شهریور 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

219. تاثیر کنوانسیون حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی ایران

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 28 شهریور 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

221. تطبیق حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 27 شهریور 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

222. کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای‌نگهبان

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 17 مهر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده شورای نگهبان
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه ارشد

224. ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوس‏رانی شهر شیراز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و TOPSIS

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 31 شهریور 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: حمل و نقل
کارگاه آموزشی

227. کارگاه آموزشی «صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 19 مهر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده شورای نگهبان
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

228. کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 مهر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده شورای نگهبان
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

229. کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 17 مهر 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده شورای نگهبان
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

230. منهای فقر"واکاوی حقوق محرومان، در پرتو نظام حمایت اجتماعی"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 شهریور 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

231. طراحی و استقرار شاخص های پایش و مانیتورینگ فرایند آموزش با رویکرد داشبورد مدیریت آموزش

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 28 شهریور 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: آکادمی آموزش و توانمندسازی مدیران برتر
دسته بندی علمی: آموزش
دوره آموزشی

232. دومین همایش مدرسه تابستانه تربیت حرفه ای مترجمان

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 12 شهریور 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی, دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
دوره آموزشی

234. حقوق مهندسی (1) (بازخوانی پرونده مهندسین در محاکم)

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 15 مرداد 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

235. مسائل اجتماعی پسا سوانح طبیعی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 مرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
دفاعیه ارشد

237. مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مصونیت دیپلماتیک سفارتخانه ها و کارکنان آن

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 20 تیر 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

238. کارگاه آموزشی بازی وار سازی در آموزش و تربیت

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 27 خرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, گروه فرهنگ و تربیت دانشکده معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

239. حق بر خطا بودن

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 خرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی و حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
دوره آموزشی

240. مدرسه حقوق اساسی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 2 مرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده شورای نگهبان
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

241. اخلاق و کژرفتاریهای پژوهشی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 23 خرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
دوره آموزشی

242. نشست تخصصی گفتگوی آزاد در خصوص فرهنگ چینی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 18 خرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
کارگاه آموزشی

243. کارگاه اصول و طراحی تمرین(دوره پیشرفته)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 خرداد 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

244. آشنایی با مواد مخدر و روانگردان و راههای پیشگیری از آن

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 12 خرداد 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز, موسسه آموزش عالی زند
دسته بندی علمی: روانشناسیعلوم رفتاری و اجتماعی
دوره آموزشی

245. دوره ده تیوری

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 2 خرداد 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

246. کارگاه راهبردها، اصول و مبانی تمرین(دوره مقدماتی)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 1 خرداد 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

247. کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 1 خرداد 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

248. آثار جذب بی رویه وکیل بر حقوق شهروندی و دستگاه قضایی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 31 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

249. کارگاه آموزشی رزومه نویسی و نامه های رسمی به زبان انگلیسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 26 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
کارگاه آموزشی

250. کارگاه اصول و مبانی تمرین (پیشرفته)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 28 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

251. کارگاه کاربردی ارث و خانواده

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 23 خرداد 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی و حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

252. چگونه عدالت خواهی کنیم2؟

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 18 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی وحقوق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

253. بررسی مجازات های جایگزین حبس، با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 23 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

254. مکانیسم اثرگذاری kinesio tape بر پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

255. قانون گذاری صیانت از داده های شخصی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 16 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

256. جایگاه دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 اردیبهشت 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

257. سیلاب های اخیر ایران(زمینه ها، تهدیدها و فرصت ها)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 فروردین 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
سخنرانی علمی

258. تحریم های آمریکا و چالش های پیش روی برجام اروپایی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 اسفند 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دفتر مطالعات آمریکا
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

259. دوگانه های قانون اساسی جمهوری اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 14 اسفند 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: حقوقعلوم سیاسی و روابط بین الملل
کارگاه آموزشی

260. کارگاه تخصصی تدوین پروپوزال

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 14 اسفند 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی, انجمن دانشجویی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

261. دومین کارگاه تخصصی شیوه های نوین تمرین در رشته فیتنس - سطح ۲

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 10 اسفند 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

262. روند بحران سوریه و آخرین تحولات آن

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 29 بهمن 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته مطالعات دیپلماسی و روابط بین الملل
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

264. سکونتگاه های غیر رسمی و جامعه روستایی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 9 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

265. جامعه شناسی امپراتوری عثمانی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 9 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته مطالعات جهان اسلام
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

266. بررسی زمینه های فرهنگی و سیاسی ظهور کمالیسم در ترکیه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 4 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته مطالعات جهان اسلام
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
کارگاه آموزشی

267. کارگاه مهارت های خواندن و درک مطلب متون انگلیسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 7 دی 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

268. رونمایی از سیر مطالعاتی هسته مسائل ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 3 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و هسته علمی مسائل ایران
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

269. آسیب شناسی طرح تجمیع زنان سرپرست خانوار در مسکن مهر

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 26 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
کارگاه آموزشی

270. کارگاه دانش افزایی علم تمرین با رویکرد ACE

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 12 دی 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, شرکت ویرا گستر معین با همکاری دانشگاه شهید رجایی
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
سخنرانی علمی

271. روابط ایران با روسیه؛چالش ها و فرصت ها

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

272. دیوان بین المللی دادگستری و شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا: تجربیات و آموزه ها

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دفتر همکاری های بین المللی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

273. مولفه های افول آمریکا

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 18 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دفتر مطالعات آمریکا وابسته به معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

274. رونمایی از کتاب سیاست و حکومت در بحرین

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 13 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

275. نشست هم اندیشی و گفتمان در خصوص خشونت جنسی علیه زنان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 8 آذر 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

276. عوامل و مولفه‌های شکل‌گیری تروریسم نوین

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 12 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته پژوهشی مطالعات اسلامی ایران امنیت/ دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

277. مولفه های افول آمریکا

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 11 آذر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دفتر مطالعات آمریکا وابسته به معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

278. نقش پیشه‌وران و حاشیه‌نشینان در تحولات پساانقلابی ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 22 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته علمی مسائل ایران
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

279. آموزش زبان روسی:اهمیت، بایدها و شیوه ها

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

280. اولین کنفرانس علمی دانشجویی جغرافیایی سیاسی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس, انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران
دسته بندی علمی: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
سخنرانی علمی

281. کارگاه تجربه انقلاب اسلامی و چهل سال امنیت پایدار

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 20 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته مطالعات اسلامی ایرانی امنیت دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

282. جامعه شناسی عربستان سعودی : روابط قدرت و نیروهای سیاسی_اجتماعی در دوران جدید

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته مطالعات جهان اسلام
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

283. سمینار تخصصی «افکار عمومی و رسانه ها در ایران»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 13 آبان 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

284. تحلیل کنوانسیون رزیم حقوقی دریای خزر

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دفتر همکاری های بین المللی و انجمن علمی دانشجویان
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

285. روابط روسیه و آمریکا در دوره ترامپ

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته مطالعات اوراسیا
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

286. سلسه نشستهای علمی تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 29 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

287. مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 14 آبان 1397
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: مهندسی عمران (عمومی)حقوق
سخنرانی علمی

288. ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 آبان 1397
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

289. فعالیت بدنی و اختلالات زانو

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 آبان 1397
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

290. دوره مطالعاتی ترکیه شناسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 24 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

291. دوره مطالعات خلیج فارس

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 23 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

292. ایستاده در آسمان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 15 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دفتر مطالعات دیپلماسی و روابط بین الملل
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

293. سیاست خاورمیانه ای روسیه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 2 مهر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, هسته مطالعاتی اوراسیا
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

294. بازخوانی منشور حقوق شهروندی (حق بر محیط زیست سالم و توسعه پایدار)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 شهریور 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: حقوق
دوره آموزشی

295. مدرسه تابستانی حقوق شهری

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 14 شهریور 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

296. کارگاه آموزشی تهیه و تدوین مطالب خلاق

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 مرداد 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز, حوزه معاونت نوآوری و توسعه، بنیاد ملی نخبگان فارس
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

297. کارگاه آموزشی بررسی اصول ارائه کارگاه آموزشی موفق

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 26 مرداد 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز, حوزه معاونت نوآوری و توسعه، بنیاد ملی نخبگان استان فارس
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

298. نشست حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 9 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

299. بازخوانی منشور حقوق شهروندی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 2 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: حقوق
دوره آموزشی

300. آنالیز حوادث صنعتی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 16 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی, مرکزآموزشهای آزاد و مجازی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

301. نشست «هویت و الگوهای رفتار اجتماعی در فضا»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
دوره آموزشی

302. مدرسه تابستانه مطالعات ترجمه

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 3 شهریور 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

303. دوره تابستانی دفتر مطالعات آمریکا

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 6 مرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دفتر مطالعات آمریکا
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

304. عوامل موثر بر تسهیل و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

305. بررسی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

306. سمینار علمی نگرشی بر آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 1 خرداد 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

307. به سوی نظریه دوگانگی در مناسبات حقوق بین الملل با حقوق داخلی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 24 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

308. سمینار علمی رد پای ترجمه در ایران باستان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 23 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

309. سمینار علمی بررسی جنبه‌های روانشناختی آموزش به کودکان و نوجوانان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 24 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: مطالعات کودکان
سخنرانی علمی

310. بررسی روابط تجاری چین و امریکا در دو دهه اخیر با تاکید بر جنگ تجاری فعلی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 17 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
کارگاه آموزشی

311. مهارت‌های نگارش کتاب و پیشگیری از سرقت علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 24 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

312. رونمایی از کتاب بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقلاب اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 12 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, اداره خدمات پژوهش دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

313. نشست تخصصی میان رشته ای: ذهن، اطلاعات، ارتباطات

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 اردیبهشت 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

314. کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 27 فروردین 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

315. حقوق ممیزی در سینمای ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیر خانه دائمی حقوق شهروندی و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

316. نشست نقد و بررسی مجموعه «سه‌گانه‌ی زیباشناسی: معماری، نقاشی و فیلم»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 15 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شهر کتاب
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

317. داعش تهدیدی برای امنیت بین المللی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 15 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

318. نظام صدور مجوز آثار هنری در قانون اساسی و حقوق موضوعه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 13 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و وزارت فرهنگ وارشاداسلامی
دسته بندی علمی: حقوق
دوره آموزشی

319. درسگفتار فلسفه حقوق

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 7 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

320. رسانه های سنتی در انقلاب های سیاسی اجتماعی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 7 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

321. روند ثبت اختراع بین المللی و اصول نگارش پتنت

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 8 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

322. چه کنیم تا در دام نشریات جعلی گرفتار نشویم؟

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 3 اسفند 1396
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

323. نشست علمی حقوق شهروندی و حق تصدی زنان برمناصب مدیریتی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 2 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

325. نشست «پایداری کالبدی پس از زلزله»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 23 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

326. نشست سیاسی بصیرتی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 بهمن 1396
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: دانشگاه مفیدقم
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
کارگاه آموزشی

327. کارگاه تحلیل شبکه‌ای مسائل سیاستی و حکمرانی کشور

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 2 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
کارگاه آموزشی

328. المپیاد پژوهشی دادگاه مجازی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 16 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

329. نشست علمی - تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و وزارت فرهنگ وارشاداسلامی
دسته بندی علمی: حقوق
دفاعیه دکترا

330. تولید اجتماعی فضای شهری:مطالعه موردی فضای شهر بابلسر در دوره های قاجار و پهلوی

دسته بندی: دفاعیه دکترا
تاریخ نشست: 8 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
دوره آموزشی

331. دوره آموزشی IFRS فرانسه (پاریس) و اسپانیا (بارسلون)

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 13 خرداد 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

332. گرامی داشت دکتر جواد صنفی نژاد"پژوهشگر جغرافیا و علوم اجتماعی"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

333. A Course in English

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 13 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
کارگاه آموزشی

335. کارگاه آموزشی سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 24 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

336. نشست تخصصی ارتباط صنعت و دانشگاه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 18 بهمن 1396
محل برگزاری: استان چهارمحال و بختيارى - شهر شهرکرد
برگزار کننده: معاونت علمی و پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

337. نشست رونمایی از کتاب «گفتوگوی معمارانه»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 17 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: سازمان اسناد و کتابخانه ملی, نشر و پژوهش شیرازه کتاب, گروه طراحی سبک
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

338. دیپلماسی مقاومت؛ از سارایوو تا حلب

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

339. اخلاق پژوهش

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 11 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, گروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
کارگاه آموزشی

340. کارگاه اصول مقاله نویسی علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 بهمن 1396
محل برگزاری: استان چهارمحال و بختيارى - شهر شهرکرد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

341. کارگاه تئوری و عملی پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 18 بهمن 1396
محل برگزاری: استان چهارمحال و بختيارى - شهر شهرکرد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

342. صدور سفته در فقه اسلامی و حقوق ایران ماهیت و آثار

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

343. نشستی برای احیا و بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

344. نشست های علمی:زندگی پُرامید چگونه زندگی ست؟

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

345. جلسه پرسش و پاسخ ویژه دانشجویان دکتری و ارشد همزمان با هفته پژوهش

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

346. پوپولیسم در مصاف عدالت کیفری

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

347. مقاله نویسی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 3 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشکده علوم و فنون نوین
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

348. جایگاه قانونی و ساختار قراردادهای جدید نفتی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

351. کارگاه هنر مقاله نویسی و روش تحقیق در حقوق

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 10 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

352. مهارت افزایی، فرصتها و چالشهای تحصیل و تبلیغ در کشور روسیه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

353. کارگاه چگونگی داوری مقالات علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 27 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

354. شاخص های ارزیابی کیفی: چشم اندازی به آلتمتریکس

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

355. کارگاه کاربردی «حقوق ثبت اسناد»

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

356. کارگاه اصول و تکنیک های ساده نویسی و زیبانویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 آذر 1396
محل برگزاری: استان البرز - شهر کرج
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

357. نشست تخصصی حیات عاطفی اجتماعی زنان و دختران زلزله زده

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 20 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

358. سمینار تخصصی تامین دلیل قبل از عمل برای تصمیم‌سازی بخردانه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 26 آذر 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

359. سمینار تخصصی اخلاق در پژوهش

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 23 آذر 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

360. ترکیه و سیاستهای فرهنگی و ارتباطی داخلی و خارجی آن

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
کارگاه آموزشی

361. کارگاه خودتوانمند سازی دانشجویان و اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 23 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

362. مراسم رونمایی از دایره المعارف حقوق عمومی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 20 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

363. فرصتها و چالش های تحصیل و تبلیغ در خارج از کشور؛ منطقه اقیانوسیه (نیوزیلند و استرالیا)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 12 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

364. «من ضد انقلاب نیستم» - ویژه‌ برنامه روز دانشجو

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 13 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
دوره آموزشی

365. المپیاد پژوهشی دادگاه مجازی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 13 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, انجمن علمی دانشکده حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

366. کارگاه آموزشی مسائل حقوقی اختراعات از ایده اختراع تا ثبت پتنت

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

367. زمان بندی تغذیه منطبق بر زمان بندی تمرین در ورزشکاران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 28 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی, دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دسته بندی علمی: ورزش و تربیت بدنی
کارگاه آموزشی

368. سمینار و کارگاه آموزشی 2 روزه‌ حمل‌ونقل هوشمند و منسجم پیاده، دوچرخه و سواره در شهر

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 29 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس, انجمن علمی دانشجویی طراحی شهری
دسته بندی علمی: حمل و نقل
سخنرانی علمی

369. سرزمین رسانه های خاورمیانه؛ بررسی شرایط فرهنگی- ارتباطی لبنان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
سخنرانی علمی

370. آشنایی با مشاهیر علوم جغرافیایی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
سخنرانی علمی

371. نگاهی جامعه شناختی به زلزله کرمانشاه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 آبان 1396
محل برگزاری: استان هرمزگان - شهر بندرعباس
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران, دانشگاه هرمزگان
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

372. خودمردم نگاری سی سال زیستن سه جهان و چند رشته

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 1 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

373. سمینار سراسری"آموزه ها و تجارب ماندگار HSE"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 9 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

374. آسیب شناسی اثرات حوادث تاریخی اجتماعی معاصر بر زنان غرب کشور

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 1 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ, سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

375. حکمرانی داده

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 30 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

376. رونمایی از کتاب گفتارهایی در فقه فرهنگ وارتباطات جلد اول

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 22 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

377. بزرگداشت زنده یاد سهیلا بسکی و ارائه برخی از پروژه های برتر جایزه معمار ۹۶

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 24 آبان 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: موسسه ایوان و خانه صفوی با همکاری مجله معمار
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

380. رونمایی کتاب شرح مناجات شعبانیه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 22 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

381. تجربه زیسته زنان توانمند

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

382. مجموعه سخنرانی‌هایی تحت عنوان تاریخ علم

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 20 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: آموزش
دوره آموزشی

383. آشنایی با آزمون کارشناس رسمی(دادگستری،قوه قضائیه،ماده27)

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 22 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه سرا
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

384. مخاطب شناسی حلقه گمشده کتابخانه ها

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 20 آبان 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

385. نشست رونمایی کتاب "پروژه بازآفرینی محله‌یاری ایران (میا)"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 23 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

387. عوامل ایجابی و تداومی موثر در حاشیه نشینی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 3 آبان 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
دوره آموزشی

388. دوره آموزشی مقاله‌نویسی مقدماتی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 3 آبان 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: آموزش
کارگاه آموزشی

389. نقش متخصصان علم اطلاعات در حکمرانی داده ها

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 مهر 1396
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

390. سمینار تخصصی مهارت خودآگاهی و همدلی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 2 آبان 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

391. چهارمین نشست علمی کودکان و نوجوانان در حوادث و بلایا

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: سلامت
سخنرانی علمی

392. سمینار تخصصی زبان شناسی رویکرد شناختی به زبان کیهانی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 مهر 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

393. سمینار تخصصی شیوه‌ها و فنون مطالعه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 مهر 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

394. آسیب‌شناسی پژوهش‌ها و مقالات علمی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 آبان 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
کارگاه آموزشی

395. مهارت های ارتباطی برای کتابداران

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 24 مهر 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
دوره آموزشی

396. محور اصلی سطح یک: کلیات حقوق بشر با تأکید بر تحلیل تاریخی حقوق بشر

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 27 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

397. چگونه روش تحقیق صحیح را برای پایان نامه و مقاله خود انتخاب کنیم؟

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 17 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

398. تخفیف درمجازات اعدام مجرمان مواد مخدر؛ مسامحه یا تدبیر؟

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 17 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

399. نقد و بررسی کتاب"جامعه و تغییرات آب و هوا"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 20 مهر 1396
محل برگزاری: استان مازندران - شهر ساری
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

400. نقش متخصصان علم اطلاعات در حکمرانی داده ها

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 13 مهر 1396
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

401. لیب لنسر: کارآفرینی در دنیای اطلاعات

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 17 مهر 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: دانشگاه شیراز
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

402. نشست کتاب خوان ویژه با محوریت هفته دفاع مقدس

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 5 مهر 1396
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
دفاعیه ارشد

404. ارزیابی سیاستهای مسکن(بعد از انقلاب) از منظر تامین نیاز گروه های هدف

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 26 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
سخنرانی علمی

405. چهارمین میزگرد بازخوانی منشور حقوق شهروندی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 28 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

406. سازوکار اثر بخشی به تشخیص فقهی فقهای شورای نگهبان (موضوعاصل 4 قانون اساسی)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 27 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

407. جامعه شناسی حوادث طبیعی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 22 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

408. همایش ملی چالش‌های آموزش عالی در ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 22 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: آموزش
رویداد کارآفرینی

409. قوانین کاربردی حوزه ی کسب و کار

دسته بندی: رویداد کارآفرینی
تاریخ نشست: 23 شهریور 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

410. ارزش گذاری استارت آپ ها

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: آموزش
دوره آموزشی

411. چگونه خوب، بد، زشت کارکنان را تشخیص دهیم؟

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 20 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: فانوس نجات
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
دفاعیه ارشد

412. بررسی تاثیر جوایز علمی پژوهشی: مطالعه مدال پرایس در حوزه علم سنجی

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: 24 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
دفاعیه دکترا

414. نهمین جلسه دفاع پایان نامه دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا

دسته بندی: دفاعیه دکترا
تاریخ نشست: 2 خرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: سلامت
کارگاه آموزشی

415. کارگاه یک روزه ارزیابی خطر زلزله

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 31 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان کرمان - شهر کرمان
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دسته بندی علمی: سلامت
سخنرانی علمی

416. آشنایی با پایگاهای اطلاعاتی و جستجو در منابع

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 28 فروردین 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
رویداد کارآفرینی

417. اولین رویداد استارتاپ ویکند ایمنی، سلامت و محیط زیست HSE ایران

دسته بندی: رویداد کارآفرینی
تاریخ نشست: 30 فروردین 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: سلامت
سخنرانی علمی

418. بازسازی منطقی اجتماعی کتابخانه های عمومی بر مبنای کنش های مطلوب در افق ایران اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 18 اسفند 1395
محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر تبریز
برگزار کننده: دفتر برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

419. رونمایی کتاب مسجد جامع عتیق؛ موزه ای از دُرّ و عقیق

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 اسفند 1395
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

420. نقد و بررسی کتاب «تاریخ معماری رنسانس»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 17 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز فرهنگی شهر کتاب
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

421. نقد و بررسی کتاب گسترش رده اسلام(BP)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 18 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

423. موانع اجتماعی و الزامات حقوقی تحقق منشور حقوق شهروندی در ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 8 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
سخنرانی علمی

424. سبک زندگی سالم و دنیای مجازی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه پژوهشی آموزش خانواده و جامعه شناسی پژوهشکده خانواده و مدرسه
دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

426. نگاهی به زیست شبانه در شهر تهران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 2 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
کارگاه آموزشی

427. نقش نظام انگیزشی و هیجانی در رفتار

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 15 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
رویداد کارآفرینی

428. نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک

دسته بندی: رویداد کارآفرینی
تاریخ نشست: 26 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ
دسته بندی علمی: مطالعات کودکان
سخنرانی علمی

429. نمایه سازی و چکیده نویسی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 2 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

430. مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 بهمن 1395
محل برگزاری: استان مازندران - شهر قائم شهر
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

431. کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 24 بهمن 1395
محل برگزاری: استان مازندران - شهر قائم شهر
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مازندران
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

432. حادثه پلاسکو، جلسه اول:ارزیابی جنبه های روانی و اجتماعی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 21 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
دسته بندی علمی: علوم رفتاری و اجتماعی
سخنرانی علمی

433. آثار حقوقی الحاق به منشور انرژی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 25 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: حقوق
کارگاه آموزشی

434. چگونگی پژوهش با رویکرد علم سنجی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 30 بهمن 1395
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

435. کارگاه آموزشی مقاله نویسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 اسفند 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ، مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

436. بایسته های نقد کتاب

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 25 بهمن 1395
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

438. آسیب شناسی حقوقی نحوه تعامل شورا و شهرداری در شهر تهران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 10 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

439. نشست تجربیات دانشنامه نویسی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 6 بهمن 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

440. برگزاری کارگاه های رده بندی کنگره و رده بندی دیویی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 9 بهمن 1395
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
سخنرانی علمی

441. نقد جامعه شناختی طرح های جامع شهری پیش از انقلاب

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 19 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
دوره آموزشی

442. درس گفتار آئین نگارش سخنرانی سیاسی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: 14 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
کارگاه آموزشی

443. مکالمه به زبان عربی فصیح

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 11 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسی
سخنرانی علمی

445. کارگاه استراتژی های جستجو و مهارت های اطلاع یابی در اینترنت

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: 6 دی 1395
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: کتابخانه آستان مقدسه حضرت معصومه با همکاری شرکت نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی
کارگاه آموزشی

446. کارگاه نگاهی به رایانش ابری در کتابخانه ها

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: 2 دی 1395
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: کتابخانه بزرگ آستان مقدسه حضرت معصومه (س) با همکاری شرکت نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش
دسته بندی علمی: کتابداری و اطلاع رسانی

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

پشتیبانی