کارگاه آموزشی: وبینار مجازی با موضوع پروین اعتصامی و آرایه تشخیص

Virtual webinar on the topic of Parveen Etsami and diagnosis array

وبینار مجازی با موضوع پروین اعتصامی و آرایه تشخیص روز سه شنبه، 23 اسفند، 1401 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
وبینار مجازی با موضوع پروین اعتصامی و آرایه تشخیص در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ در موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز توسط دکتر امین رضا نوشین برگزار می گردد.
معرفی سخنرانان: دکتر امین رضا نوشین
درج در سایت: 23 اسفند 1401 - تعداد مشاهده 434 بار