کارگاه آموزشی: وبینار مجازی ریشه شناسی آیین های نوروزی با نگاهی به اسطوره های ایرانی

Virtual webinar on the etymology of Nowruz rituals with a look at Iranian myths

وبینار مجازی ریشه شناسی آیین های نوروزی با نگاهی به اسطوره های ایرانی روز دوشنبه، 22 اسفند، 1401 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: تاریخ

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
وبینار مجازی ریشه شناسی آیین های نوروزی با نگاهی به اسطوره های ایرانی توسط دکتر امین رضا نوشین در روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز برگزار می گردد.
معرفی سخنرانان: دکتر امین رضا نوشین
درج در سایت: 21 اسفند 1401 - تعداد مشاهده 345 بار