دفاعیه ارشد: تشخیص COVID-۱۹ بر اساس داده های تصویری X-ray و CT با استفاده از الگوریتم شبکه عمیقU-Net

Diagnosis of COVID-19 based on X-ray and CT image data using U-Net deep network algorithm

تشخیص COVID-۱۹ بر اساس داده های تصویری X-ray و CT با استفاده از الگوریتم شبکه عمیقU-Net روز یکشنبه، 14 اسفند، 1401 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: تصویربرداری پزشکی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
مراقبت های بهداشتی یکی از جنبه های حیاتی دنیای واقعی است. سیستم های مبتنی بر یادگیری ماشین خدمات مراقبت های بهداشتی سریع تری ارائه می کنند. پزشکان و رادیولوژیست ها نیز می توانند از این سیستم ها برای همکاری برای ارائه کمک بهتر به بیماران استفاده کنند. ویروس کرونا که اخیرا به وجود آمده است به عنوان بیماری عفونی قوی شناخته شده است. واکنش های اولیه آن به عنوان یکی از ابزارهای تشخیصی اولیه شناخته شده است. با این حال، آزمایش های RT-PCR ممکن است دقیق نباشند. در مقابل، پزشکان می توانند از تکنیک های هوش مصنوعی در اسکن اشعه ایکس و سی تی اسکن برای تجزیه و تحلیل استفاده کنند. روش های هوشمند مصنوعی به تعداد زیادی تصویر نیاز دارند. با این حال، این ممکن است در طول یک بیماری همه گیر امکان پذیر نباشد. در این پایان نامه یک شبکه عمیق کارآمد با پیش پردازش های به خصوص پیشنهاد شده است. نتایج روند پیشنهادی نشان می دهد که این روند نتایج مناسبی را داشته است.
معرفی سخنرانان: گردآورنده: فاطمه سرنامه استاد راهنما: دکتر سعید مهرجو استاد داور: دکتر ندا احرار استاد مشاور: دکتر مهرناز نیازی
درج در سایت: 10 اسفند 1401 - تعداد مشاهده 1201 بار