کارگاه آموزشی: طراحی پلان مسکونی با نرم افزار اتوکد برای مبتدیان

طراحی پلان مسکونی با نرم افزار اتوکد برای مبتدیان روز شنبه، 12 آذر، 1401 لغایت سه شنبه، 13 دی، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: نرم افزار

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 4 آذر 1401 - تعداد مشاهده 431 بار