کارگاه آموزشی: مقاله نویسی به روش تجربی

مقاله نویسی به روش تجربی روز یکشنبه، 6 آذر، 1401 لغایت یکشنبه، 13 آذر، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: آموزش

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

مکان برگزاری : به صورت آنلاین می باشد.

درج در سایت: 1 آذر 1401 - تعداد مشاهده 372 بار