سخنرانی علمی: چالش های بازار داخل و بازار خارج محصولات پتروشیمی

چالش های بازار داخل و بازار خارج محصولات پتروشیمی روز یکشنبه، 29 آبان، 1401 توسط دانشگاه امام صادق و دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و اندیشکده نفت و انرژی دانشگاه امام صادق علیه السلام در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد بین الملل، اقتصاد و دارائی

برگزار کننده: دانشگاه امام صادق, دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام, اندیشکده نفت و انرژی دانشگاه امام صادق علیه السلام

سخنرانان: دکتر میثم مرید شوشتری رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

درج در سایت: 24 آبان 1401 - تعداد مشاهده 485 بار