دفاعیه ارشد: ارزیابی و بهبود روش های تشخیص تومور مغز با استفاده از تصاویر پزشکی

ارزیابی و بهبود روش های تشخیص تومور مغز با استفاده از تصاویر پزشکی روز چهارشنبه، 11 آبان، 1401 توسط موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در شهر کرمانشاه استان کرمانشاه برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه
درج در سایت: 11 آبان 1401 - تعداد مشاهده 66 بار