ارزیابی و سنجش میزان رضایتمندی از عملکرد مدیریت شهری و شهرداری ها با تاکید بر خدمات شهری(مورد مطالعه: شهر قدس)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 546

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF07_002

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1398

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم در افزایش رضایتمندی شهروندان از زندگی شهرنشینی دسترسی مناسب به خدمات شهری است که در این میان مدیریت شهری به شکل عام و شهرداریها به طور خاص نقش مهمی در تامین این نیاز و خواسته شهروندان دارد.هدف اساسی این پژوهش بررسی و سنجش میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری شهر قدس در تامین امکانات و خدمات شهری است که تلاش است این مساله در شهر قدس مورد بررسی قرار بگیرد. جامعه آماری این پژوهش شهروندان این شهر میباشد که بر اساس سرشماری سال 1395 تعداد آن 309605 نفر برآورد گردیده است. جمعآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی کتابخانهای و مطالعات میدانی با ابزار پرسشنامه انجام گردیده است که تعداد آن به روش تصادفی 200 نفر در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل TOPPSIS انجام گردیده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که عملکرد مدیریت شهری و شهرداری شهر قدس در زمینه خدمات شهری مناسب نبوده به نحوی که رضایتمندی شهروندان در حد متوسط(59 درصد) ارزیابی گردیده است

نویسندگان

محمدرضا اسدی اشکارلتی

کارشناس مهندس کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس