ارایه مدلی جهت تحلیل حملات تسخیر گره در الگوریتم های مکانیابی جدا از محدوده و معیار جدیدی جهت مسیله مرزی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 644

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAIRAN-10-1_005

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

تاکنون الگوریتم های جدا از محدوده متعددی جهت تخمین مکان در شبکه های حسگر بی سیم پیشنهاد شده است. در اینالگوریتم ها فرض شده است که شبکه عاری از هرگونه خطا و داده غلط و مخرب است.در این مقاله مدلی جهت تحلیلحملات و داده های مخرب در الگوریتم های مکانیابی جدا از محدوده ارایه شده است و سپس به کاربرد آن درارزیابی ومقایسه الگوریتم های مکانیابی جدا از محدوده مطرح NN ، LSVM ، DV-Hop و ELM پرداخته شده است. داده های مخربممکن است توسط گره های لنگر مخرب و یا گره های حسگرتسخیرشده، تولید شوند. مقاومت این الگوریتم ها در برابر حملهتسخیر گره با یکدیگر مقایسه و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که اگرچه DV-Hop در شرایط عادی خطای مکانیابیکمتری نسبت به سه الگوریتم دیگر دارد اما در صورت وجود حمله تسخیر گره لنگر وحسگر، به ترتیب، LSVM و ELMدارای خطای مکانیابی کمتری هستند. همچنین در این مقاله، معیار جدیدی جهت بررسی و مقایسه مسیله مرزی درالگوریتم های مکانیابی جدا از محدوده، پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی الگوریتم های مکانیابی نشان می دهد که LSVMدر مقایسه با دیگر روش های مکانیابی جدا از محدوده، در مسیله مرزی دارای کارآیی بهتری است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فضل اله ادیب نیا

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد

مهدی آقاصرام

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد