ساخت واژه در دیوان حافظ

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,052

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ROKHSAR-3-9_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

اغراق نخواهد بود اگر حافظ شیراز را حافظه ی ایران بدانیم، معانی و مفاهیمی که در دیوانحافظ، روح خواننده را به خود مجذوب می کند عصاره ی تفکر، فرهنگ و تاریخ و جوهره یتجربیات قوم ایران است . امروزه شاهد هستیم که بیشترین کتاب های منتشر شده در ایر ان،درباره یکی از ویژگی های حافظ و شعرش می باش ند. هدف این پژوهش بررسی شیوه هایتشخیص واژگان مرکب و مشت ق و مرکب - مشتق با توجه به کتاب ساخت اشتقاقی واژه درفارسی امروز از ایران کلباسی ( 1391 ) می باشد . این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجامشده است. دیوان حافظ مورد بررسی در این تحقیق چاپ دهم نسخه ی علامه قزوینی و قاسمغنی است که سال 1381 ت وسط انتشارات شقایق چاپ شده است. در این مقاله، پژوهشگر ازمطلع الف تا ی دیوان حافظ را بررسی نموده است و بر اساس نتیجه گیری های بدست آمده میزان استفاده ازکلمات مشتق، مرکب یا مرکب- مشتق ، پی شوند و پسوندها ی اشتقاقی غیر فعلی، بن حال و بن گذشته ، جزء غیر فعلی به صورت پیشوند و پسوندهای اشتقاقی و جزءفعلی و همینطور حرف اضافه را مشخص کرده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده هایاین پژوهش بررسی ساخت واژه در شعر حافظ، کشف عناصر سازنده وا ژه های مشتق و مرکب واز سویی دیگر فرآیندهای ترکیب و اشتقاق در شعر او می باشد. همچنین این بررسی ما را بااصول ساخت واژه ای مشتق و مرکب در زمان حافظ یعنی قرن هشتم آشنا خواهد کرد و درنهایت می توان ساختار زبانی دیوان حافظ را با زبان معیار مقایسه کرد.

نویسندگان

ساناز صادقی سوره

دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ایران کلباسی

استاد زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی