ویژگی های کانی سازی و سیالات درگیر ذخیره مس چینه کران (نوع مانتو) پیرمردان، جنوب غرب شاهرود

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 538

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECONG-11-3_004

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

محدوده معدنی پیرمردان در 130 کیلومتری جنوب غرب شهرستان شاهرود و 25 کیلومتری غرب روستای ترود واقع شده و از نظر زمین شناسی در کمان ماگمایی ترود-چاه شیرین قرارگرفته است. سنگ میزبان کانی سازی، شامل مجموعهای از سنگهای آتشفشانی و آذرآواری ایوسن با ترکیب آندزیت، تراکیآندزیت، برش آتشفشانی و توف است که متحمل دگرسانیهای سریسیتی-کربناتی و پروپیلیتیکی شده اند. کانه زایی به صورت رگهای و چینه کران تشکیل شده و دارای بافت پراکنده، پرکننده فضای خالی، داربستی و رگچهای است. کالکوسیت و مالاکیت کانه های اصلی مس هستند که با مقادیری هماتیت، کالکوپیریت، پیریت، کوولیت و رگچه های کلسیت و کوارتز همراه هستند. داده های میانبارهای سیال کلسیت مربوط به مرحله کانی سازی، نشاندهنده دمای همگن شدگی 117 تا 400 درجه سانتیگراد و شوری بین 1/3 تا 13 درصد وزنی معادل نمک طعام است. با توجه به ویژگیهای زمین شناسی، کانیشناسی، بافت و ساخت کانسنگ و داده های حاصل از میانبارهای سیال، کانیسازی پیرمردان قابل مقایسه با ذخایر مس نوع مانتو است.

نویسندگان

سوسن ابراهیمی

گروه اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران