بررسی تاثیر قطرلوله ی جایگزین در عملیات لوله شکافی با استفاده از شبیه سازی عددی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 382

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD06_223

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1398

چکیده مقاله:

تکنولوژی های بدون حفاری به طورگسترده ای برای راه اندازی خط لوله های جدید و جایگزینی خطوط لوله های غیراستاندارد استفاده میشوند. از مزایای این روشها میتوان به اجتناب از حفاری های روباز و بویژه کاهش آسیب به زیرساختهای مجاور اشاره نمود. یکی از مهمترین ملاحظات برای طراحی عملیات لوله شکافی، الگوی جابه جایی زمین میباشد. باتوجه به الزام بیش شکافی، جابه جایی های موقت زمین در طول ساخت وساز اغلب بدترین حالت را برای طراحی فراهم می کند. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی، الگوی جابه جایی زمین در خاک ماسه ای مورد بررسی قرارگرفت و تاثیر پارامتر قطر لوله جایگزین شده مورد بررسی واقع شد. نتایج حاصل از مدل سازی عددی نشاناز تطابق مناسب الگوی تغییرشکل های حاصل از تحلیل عددی و شرایط آزمایشگاهی داشت. ازاینرو میتوان بهینه ترین فاصله عملیات لوله شکافی از ساختارهای مجاور را تعیین نمود. با شبیه سازی موجود، میتوان درک روشنی از میزان تنش ها و کرنش ها در اطراف لوله و سطح زمین در طی فرآیند لوله شکافی بدستآورد.

نویسندگان

وحید غلامرضازاده

دانشجوی کارشناسی ارشد تونل و فضاهای زیرزمینی گروه مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

احسان طاهری

استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران