بررسی و مقایسه تاثیر سم جدید سایفلومتوفن (دانی سارابا R) با آبامکتین، تنداکسیر و روغن ولکروی کاهش جمعیت بالغ کنه قرمز مرکبات (Acari:Tetranychidae) (MCPanunychus citri Gregor)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,367

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCICA01_098

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1398

چکیده مقاله:

کنه قرمز مرکبات Panunychus citri (MC Gregor) (Acari: Tetranychidae) یکی از آفات مهم مرکبات در مناطق مرکبات خیز جهان و استان های شمالی ایران است. خسارت بالای این آفات باعث شده تا امروزه از کنه کش های متعددی متعلق به گروه های شیمیایی مختلف برای کنترل این آفت استفاده شود.دانی سارابا کنه کشی جدید از گروه بتوکتونیتریل ها، دارای ماده موثره سایفلومتوفن و اثر تماسی دارد. دانی سارابا برخی از کنه های مضر گیاهی از جمله کنه قرمز مرکبات را به خوبی کنترل می کند.در این تحقیق تاثیر کنه کش جدید دانی سارابا با سه غلظت 0/5، 0/75 و 1 هزار روی جمعیت بالغ کنه قرمز مرکبات، با تاثیر سموم رایج دیگر ازجمله آبامکتین 0/5 درهزار، تنداکسیر 3 درهزار به همراه صابون برتر 1 درهزار و روغن ولک 7 درهزار در منطقه سیمرغ از طریق سمپاشی درختان در باغ موردنظر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج روغن ولک پس از گذشت 1 ساعت و تنداکسیر و آبامکتین پس از 3ساعت و هر سه غلظت دانی سارابا پس از 6 ساعت تاثیر 100 درصدی خود را روی مرگ ومیر جمعیت بالغ کنه قرمز مرکبات اعمال نمودند. با توجه به موثر بودن کنه کش جدید دانی سارابا در ساعات اولیه سمپاشی میتوان از این کنه کش برای کاهش کنه های آفت در باغات استفاده کرد.

نویسندگان

مبینا خلخالی

گروه حشره شناسی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

بهنام امیری بشلی

استاد گروه حشره شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

فاطمه شفیعی

استادیار گروه ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران