محاسبه و بهینه سازی هدایت حرارتی و ویسکوزیته ی نانوسیال هیبریدی اکسیدآلومینیم / نانو لوله های کربنی چند جداره با سیال پایه ی روغن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 623

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD18_121

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1398

چکیده مقاله:

بهینه سازی خواص هدایت حرارتی و ویسکوزیته ی نانوسیال هیبریدی اکسید آلومینیم _ نانو لوله های کربنی چند جداره / سیال پایه روغن با روشهای الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب و روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر دما و کسر حجمی نانوذره بر هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج روش سطح پاسخ نشان داد که مدل هدایت حرارتی دارای ضریب رگرسیون 0/9959 و مدل ویسکوزیته دارای ضریب رگرسیون 0 /9989میباشد. با بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر خاصیت ترموفیزیکی نانوسیال دریافت شد که افزایش دما اثر مثبتی برای هر دو خاصیت هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال به منظور دستیابی به بهترین راندمان نانوسیال دارد. همچنین مشخص شد که دما و کسر حجمی تاثیر مستقیم بر هدایت حرارتی میگذارند. اما در مورد ویسکوزیته نانوسیال دما تاثیر معکوس و کسر حجمی تاثیر مستقیم میگذارد. در بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب مقادیر بهینه ویسکوزیته و هدایت حرارتی در بیشترین دمای عملیاتی گزارش شده اند. در روش سطح پاسخ بهینه ترین حالت برای استفاده از نانوسیال در دمای 49/99 درجه سانتیگراد و کسر حجمی % 1/49 با هدایت حرارتی (W/mK) 0/1820 و ویسکوزیته 0/1174 (Pa.sec) با درجه مطلوبیت 0/9725 نشان داده شده است.

کلیدواژه ها:

نانوسیال هیبریدی ، بهینه سازی ، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب ، هدایت حرارتی ، ویسکوزیته .

نویسندگان

محمد همت اسفه

استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

میلاد گودرزی دهریزی

کارشناسی ارشددانشگاه جامع امام حسین (ع)

سعید اسفنده

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان