مرور نظام مند پژوهش ها در حوزه ارزیابی کیفیت معماری سازمانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 733

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAEA03_020

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1398

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش چشمگیر مطالعات در حوزه های متنوع معماری سازمانی روبرو هستیم. علیرغم تفاوت و تنوع زیاد این مطالعات، دربعضی از زمینه های تحقیقاتی همچنان با ابهام و خلاهای اساسی و مهمی مواجه هستیم. ارزیابی کیفیت معماری سازمانی از جملهمسائلی است که نیاز به ارائه یک رویکرد جامع و نظام مند برای بررسی و شناسایی دغدغه های اصلی این حوزه دارد. بدیهی است کهمرور نظام مند رویکردهای ارزیابی کیفیت معماری سازمانی، مسیر هموارتری بسوی بلوغ تحقیقات پیش رو فراهم می آورد.در این مقاله مروری، با در نظر گرفتن رویکردهای متفاوتی که برای ارزیابی کیفی معماری سازمانی انجام شده، با استفاده از یکساختار جامع به جداسازی دغدغه های موجود پرداخته و در هر مورد تفاوت ها و تناقض ها مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا بهتحلیل ساختار مقالات موجود، شناسایی خلاهای تحقیقاتی، تحلیل سوالات تحقیق و ارائه راهکارهایی برای ایده پردازی در مطالعاتآتی ارزیابی کیفیت معماری سازمانی، پرداخته می شود. با استفاده از نتایج این مطالعات، یک طبقه بندی از نیازهای اساسی برایارزیابی کیفیت معماری سازمانی و نحوه پاسخ به این نیازها در مطالعات ارائه می شود. این رویکرد طبقه بندی شده مورد بحث وتشریح قرار گرفته و هر طبقه بصورت مجزا تحلیل می گردد.

نویسندگان

لیلا برادران هروی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات (معماری سازمانی)، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

سعید عربان

استادیار گروه کامپیوتر (نرم افزار)، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی ، مشهد

مرتضی صمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر (نرم افزار)، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد

سوگند داورنیا

دانشجوی کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد