بررسی نقش پدافند غیرعامل در شهرستان فارسان با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی : شهرداری فارسان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBCONF02_051

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1398

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات عمده شهرهای بزرگ عدم شناخت کافی از متغیرهای محیطی و به تبع آن ناآگاهی از پتانسیل های بحرانی در مناطق گوناگون میباشد . بر این اساس بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده درحوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، معمولا به بازدهی مطلوب دست نیافته و اتلاف سرمایه، ناشی از عدم تطابق برنامه ریزی ها با ویژگیهای محیطی این شهرها از جمله معضلات گریبان گیر طرح های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران دراین شهرهاست هدف این پژوهش، سنجش میزان عوامل تاثیر گذار(اقتصادی،سیاسی، محیطی، اجتماعی و جغرافیایی) پدافند غیر عامل با رویکرد مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری شهرستان فارسان و روش آن توصیفی - پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش 70 و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 59 نفر است که به صورت تصادفی ساده برگزیده و مطالعه شدند. در این مطالعه، ابتدا شاخصهای پژوهش تعیین شد و سپس با نرم افزار SPSS22 و استفاده از مدل نتایج پرسشنامه تلفیق گردید و میزان تاثیر هرکدام از عوامل پدافند غیرعامل مشخص گردید.

نویسندگان