تحلیل و بررسی چشم انداز شهر زاهدان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 833

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAR01_092

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

تدوین چشم انداز توسعه برای یک اجتماع انسانی در مقیاس شهرهای بزرگ و کلان شهرها، ترسیم دورنما و افق روشن حاصل از اجرا و عملیاتی شدن اسناد برنامه ریزی و تصمیم سازی است. ماهیت دورنمای ترسیم شده از یک سوی ریشه در کمبودهای پیش روی موجود داشته و از سوی دیگر ارزش های اجتماع انسانی هدف مطالعات را در برمی گیرد. از این روی و با توجه به محدودیت های اجرایی در ساختارهای مدیریتی، غالبا امری آرمانی تلقی می شود. به این منظور در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با ارائه تعاریفی از موضوع، به تحلیل و بررسی کلیات و مباحث نظری چشم انداز سازی، ابعاد و عوامل موثر بر آن و نیز در ادامه به بیان چشم انداز شهر زاهدان پرداخته شود.

نویسندگان

حجت سعادتی

کارشناسی معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

حامد اقدامی

کارشناسی ارشد شهرسازی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

حمیده رخشانی بجد

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

وحیده رخشانی بجد

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران