طراحی باغ موزه هنرهای معاصر با رویکرد تعامل اجتماعی در اقلیم مرطوب ( نمونه موردی: شهرستان گرگان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,082

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM02_352

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1398

چکیده مقاله:

وجود فضاهای جمعی نقش بسیار مهمی در جذب مردم و حضور آنها در شهرها داشته. این حضور فرصت تعاملات و واکنش های اجتماعی را فراهم نموده و باعث به وجود آمدن خاطره جمعی مشترک و حس تعلق به فضا می گردد. از این رو توجه به معیارهای افزایش تعاملات اجتماعی و به کار بردن آن در طراحی باغ موزه هنرهای معاصر راهکاری مناسب برای ارتقای کیفیت آن ها می باشد . هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی معیارهای افزایش تعاملات اجتماعی و به کار بردن آن در طراحی باغ موزه هنرهای معاصر می باشد . روش پژوهش از نوع تحلیلی تفسیری و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش سعی بر آن است تا به شناسایی معیارهای افزایش تعاملات اجتماعی و پیامدهای آن بر اجتماع مورد نظر پرداخته شود و در نهایت با برشمردن مهمترین عوامل موفقیت فضاهای فرهنگی - اجتماعی جمعی در ارتقای تعاملات اجتماعی موزه ها که ریشه در عوامل کالبدی و ذهنی این فضاها دارد به محورهایی برای افزایش حضور انسان و ارتقای تعاملات اجتماعی در این فضاها دست یافت.

نویسندگان

فاطمه مهدی نیا

گروه معماری، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

میر امید هادیانی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، ایران

بهنام رجبی فر

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، ایران