خوف از خدا به مثابه هیجان مثبت و در نقش عامل انگیزشی برای پدیدآیی عالی ترین رفتار عبادی انسان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 658

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAMAZ03_006

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

کشف انگیزه ها در پدیدآیی رفتارهای مذهبی مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی خوف از خدا بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی بود. طرح پژوهش در زمره طرحهای کیفی و از روش تحلیل محتوای استنباطی با تمرکز بر توصیف و تحلیل استفاده شد. جامعه متنی پژوهش آثار مکتوب علامه طباطبایی و نمونه متنی پژوهش، دوره 20 جلدی تفسیر المیزان بود. یافته های پژوهشی نشان داد بر اساس اندیشه علامه طباطبایی سازه خوف از خدا دارای مدل مفهومی متشکل از دو مولفه احساس نگرانی و احساس مراقبت و هر مولفه دارای دو زیر مولفه است. به طور کلی با توجه به مدل مفهومی بدست آمده، مفهوم خوف از خدا عاملی انگیزه بخش در پدیدآیی رفتارهای عبادی خصوصا نماز بازنمایی میشود.

نویسندگان

محمود خلیلیان شلمزاری

گروه روانشناسی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

حمیدرضا حسن آبادی

گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران