اثر گذاری فناوری اطلاعات در ارتباط با برنامه ریزی درسی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF05_063

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقاله ی حاضر، به بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات در ارتباطات با برنامه ریزی درسی می پردازد. یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در زمینه تعلیم و تربیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روند آموزشی و درسی می باشد. تولید علم و فناوری، شرط بقای جوامع است و وضعیت رشد و تولید علم در کشورهای مختلف تعیین کننده ی سرنوشت هر کشور است و توسعه فناوری، عامل اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار، توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر است. بررسی های اخیر، فناوری اطلاعات را یکی از عوامل تولید دانسته ، که به منزله دارایی محسوب می شود، به طوری که هزینه های مترتب بر آن نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و حتی برخی آن را جزء اصلی عوامل تولید می دانند. حضور فناوری های نوین در حوزه برنامه ریزی در سی موجب تحولات بنیادین در حوزه های مختلف از جمله نقش معلم و استادان، ابزارهای آموزشی، کلاس درس، ماهیت و مفهوم یادگیری و طراحی محتوای آموزشی می شود. البته چالش هایی بر سر راه استفاده از فناوری اطلاعات در برنامه ریزی در سی موجود می باشد. اما بطور کلی امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی بسیار حیاتی در برنامه ریزی درسی دارد. این پژوهش با تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی درسی وبیان ضرورت به کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در برنامه ریزی درسی ، سعی در بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی دارد

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، برنامه ریزی درسی .

نویسندگان

حسین تربتی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی(ره)گرگان

وجیهه هراتی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی پیام نور واحد دامغان