مفهوم شناسی صلح جهانی از منظر قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,317

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPCR01_025

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398

چکیده مقاله:

در عصر حاضر خصومت های بین الملی، دو جنگ جهانی و آثار به جا مانده از آن، ظهور جوامع فراصنعتی امپریالیستی و تعارض میان آن ها... و تمامی این رخدادها و تجارب، توجه برخی صاحب نظران را به مقوله صلح بیش از پیش جلب کرده است. یونسکو به عنوان پیشتازان این حوزه به راهکار آموزش صلح همت گمارده است و معتقد است چیزی کمتر از یک راه حل جامع، فراگیر و مستمر برنامه درسی آموزش صلح نمیتواند احتمالا نگرش و جهان بینی فعلی را که تا حد زیادی به درگیری، جنگ، خشونت کمک می کند و سراسر جهان به آن مبتلا است را تغییر دهد. در خصوص هدف ها و مقاصد آموزش صلح، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی ارائه شده است. از آنجایی که اسلام دین دعوت کننده به صلح و سلامت است، توجه به نگاه دینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بررسی آیات وحی نشانگر آن است که صلح در دیدگاه جامع اسلام، بسیار فراتر از آن چیزی است که در اندیشه معاصر مطرح میشود. این مقاله با هدف دستیابی به حقیقت صلح از نگاه اسلام به مفهوم شناسی صلح جهانی از منظر قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی می پردازد، زیرا از این منظر آموزش صلح نیز بسیار متفاوت می شود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی (معناشناسی)، جامعه آماری شامل آیات قرآن کریم و تفسیر المیزان و نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمند است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که حرکت نظام هستی مطابق با سنت الهی یک حرکتی اصلاحی است و حقیقت صلح، هماهنگی بشر با این حرکت در جهت غایت خلقت است. بنابراین تحقق صلح جهانی بدون اصلاح در روابط بشری امکان پذیر نیست. گستره این اصلاح از طرفی همه ابعاد فردی و اجتماعی آدمیان را در بر می گیرد واز طرف دیگر مستلزم اصلاح در تمامی ساحتهای وجودی انسان؛ یعنی ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری است.

نویسندگان

نیکو دیالمه

دانشیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

زهرا نورانی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)