تبیین عوامل موثر بر آمادگی کارکنان برای تغییر با تاکید بر رضایت شغلی و اقدامات مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون استان تهران)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 768

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB03_013

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق تبیین عوامل موثر بر آمادگی کارکنان برای تغییر با تاکید بر رضایت شغلی و اقدامات مدیریت منابع انسانی می باشد. نوع تحقیق حاضر توصیفی - پیشمایشی و کاربردی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه مورد بررسی کارکنان بانک توسعه تعاون در شهر تهران می باشد. برای جمع آوری داده ها از 102 نفر از کارکنان به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر گذای )متغیر های وفاداری سازمانی رضایت شغلی آمادگی کارکنان هویت سازمانی ارتقای شغلی دستمزد بر کارکنان بانک توسعه تعاون بود، اما رضایت شغلی با میانجیگری خود نمی تواند تاثیری بر هویت سازمانی و آمادگی کارکنان داشته باشند همچنین رضایت شغلی نمی تواند بین ارتقای شغلی آمادگی کارکنان را میانجی گری کند.

کلیدواژه ها:

آمادگی کارکنان تغییر رضایت شغلی مدیریت منابع انسانی دستمزد بانک توسعه تعاون.

نویسندگان

رضا محمدی پور

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،

بیژن شفیعی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،