همکاری سازمانهای بیمه و بازرسی ، راه حل بیمه کیفیت ساختمان

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 411

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI09_077

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

رشد و توسعه هر کشور نیازمند عزم ملی و اعتقاد مردم آن کشور به باورهای رشد و توسعه می باشد که این امر مستلزم این است که شرایط برای رشد و توسعه فراهم گردد تا موتور حرکتی بشود به سمت توسعه. برای توسعه سه بخش از فعالیتهای اقتصادی هستند که با رشد آنها کشور به سمت آن حرکت می کند که عبارتند از: بخش کشاورزی،بخش صنعت و بخش خدمات. تمامی این بخشها در زمان فعالیت خود نیاز به حمایت مالی دارند تا در صورت بروز خسارتهای احتمالی مخصوصا حوادث طبیعی( (ACT OF GOD بتوانند به حیات خود ادامه دهند. نقش شرکتهای بازرسی و بیمه مخصوصا بیمه های مهندسی در ایجاد و تامین امنیت و آسایش خاطر برای ذینفعان طرحها اهمیت بسزایی دارد.امروزه بیمه های مهندسی یکی از شاخصهای انجام فعالیتهای تولیدی و عمرانی است و رشد آن در هر کشور نشان دهنده افزایش فعالیت عمرانی و سازندگی و بالعکس کاهش آن نمایانگر رکود این گونه فعالیتها می باشد.در این طرح ضمن بررسی تاریخچه بیمه مهندسی و بازرسی ،به ارائه راهکاری جدید برای اجرائی کردن بیمه کیفیت ساختمان بواسطه همکاری سازمانهای بیمه و بازرسی و تشریح نتایج آن پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

بیمه مهندسی- -ASME ریسک- سازمان بیمه- سازمان بازرسی

نویسندگان

رضا ایمانیان نجف آبادی

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران