مقالات ریسک بیمه در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات ریسک بیمه درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه ریسک بیمه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 697 مقاله در زمینه ریسک بیمه استخراج شده است.

لیست مقالات ریسک بیمه در صنعت بیمه

1. بررسی تاثیر تنوع بخشی بر ریسک قیمت سهام در شرکتهای بیمه ای و بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل
3. تاثیر نوآوری بر ریسک فرآیند اتکایی صنعت بیمه با روش حداقل مربعات جزئی
4. بررسی اثرات بیمه برمیزان کاهش ریسک اقتصادی تولید نیمچه گوشتی در استان مازندران
5. شناسایی ریسک مشتریان در بیمه بدنه خودرو و محاسبه حق بیمه تحریف یافته
6. بررسی تاثیر رویکردهای نوآورانه بر عملکرد صنعت بیمه با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک: مطالعه موردی شرکت بیمه معلم شهرستان ارومیه
7. شناسایی و رتبه بندی ریسک ها و فرصت های شبکه فروش از تحول دیجیتال با استفاده از رویکرد MADM
8. سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران
9. فرصتها و چالشهای بهرهگیری از پهپاد در فرایندهای صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت (با تاکید بر لزوم ارزیابی و مدیریت ریسک آن)
10. بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا
11. ارائه چارچوب مدیریت ریسک حوادث فاجعه بار به کمک ابزارهای مالی انتقال ثانویه ریسک
12. بازی پردازی در شرکت های بیمه:کاربردها و نمونه ها
13. شناسایی، ارزیابی و نقش کلیدی مدیریت ریسک با تدوین استراتژی P۲P
14. بررسی اثر گذاری مدیریت ریسک بر سرمایه گذاری در شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر مدیریت ریسک استراتژیک
15. بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر عملکرد مالی و غیر مالی با نقش تعدیل گرسرمایه فکری (مورد مطالعه شرکت های بیمه شهر ارومیه)
16. ارائه یک رویکردی نوین در بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری در بیمه های اعتباری بانک ها و شرکت های مختلف
17. بررسی نقش هوش مصنوعی و بلک چین به عنوان فناوری های اینشورتکی در کنترل ریسک زنجیره ارزش شرکت های بیمه
18. تاثیر ریسک بر قیمت سهام بانک ها و شرکت های بیمه با توجه به نقش سازوکارهای راهبری شرکتی
19. قیمت گذاری بیمه سپرده ها در بانک های خصوصی ایران ( مورد مطالعه بانک های پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین )
20. محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک
21. سواپ نکول اعتباری؛ تدقیقی در تمیز ماهیت آن از بیمه اعتبار و امکان سنجی فقهی
22. بدترین تخصیص بیمه نامه های لایه ای برای ریسک های مستقل و هم توزیع نمایی
23. بررسی تاثیر ریسک های ناشی از دورکاری در استراتژی منابع انسانی یک شرکت بیمه
24. بررسی تاثیر صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
25. بررسی تاثیر ریسک های ناشی از دورکاری در استراتژی منابع انسانی یک شرکت بیمه
26. تاثیر قرارداد اختیار معامله صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری درسازمانهای دولتی
27. جایگاه قانونی، سیاسی ریسک در مسئولیت های ناشی از جبران خسارت در بیمه
28. شناسایی تاثیرات روندهای دیجیتال بر سیستم ها و تصمیمات مدیریت ریسک موسسات بیمه
29. تعیین حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه با استفاده از توابع مفصل
30. شناسایی و ارزیابی ریسک های ناشی از تحول دیجیتال در صنعت بیمه
31. بررسی اهمیت گسترش سهم بیمه و ارائه تمهیدات تسهیم ریسک در جامعه
32. بررسی نقش تکنولوژی های جدید در ارزیابی ریسک بیمه های زندگی
33. اوراق بیمه اتکایی ، راه حلی جهت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
34. نقش تکافل و ابزارهای مالی اسلامی در تحقق توسعه صنعت بیمه
35. مفهوم ریسک و کارکرد بیمه در قراردادهای بالادستی نفت و گاز
36. کاهش ریسک امنیتی کسب و کارهای اینترنتی با اجرای بیمه سایبری
37. عوامل موثر بر تقاضای بیمه اموال توسط بنگاه های اقتصادی
38. عقد بیمه و اسباب رایج آن در عهود بین المللی
39. مطالعه مروری نقش تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشبرد صنعت بیمه
40. چالش های بیمه های سایبری: مرور سیستماتیک مطالعات گذشته
41. تعیین نرخ بیمه موتورسواران بر اساس ریسک تصادف آنها
42. بررسی مدل های تخمین ریسک در بیمه سایبری
43. راهکارهای پوشش ریسک صنعت بیمه در بازار سرمایه
44. واکاوی مکانیزم های بیمه توکن های غیرمثلی
45. ابزارهای پوشیدنی فناوری محور در بیمه درمان
46. پوشش بیمه ریسک های سایبری کسب و کارهای نوپا – پیامدهای آن برای صنعت بیمه
47. ریسک و بیمه
48. ارائه مدلی سیستماتیک به منظور مدیریت دارایی و بدهی با استفاده از جریانات نقدی با تکیه بر فناوری هوش تجاری (مطالعه موردی بیمه ملت)
49. پیش بینی ریسک مشتریان در محصولات زندگی شرکت بیمه ملت با استفاده از الگوریتم خوشه بندی k-prototype
50. شناسایی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه (موردمطالعه شرکت سهامی بیمه ما)
51. بررسی آسیب شناسی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه- مطالعه موردی کارکنان شرکت بیمه کوثر استان البرز
52. مدیریت ریسک و نقش فناوری اطلاعات در شرکت بیمه دی
53. شناسایی و اولویت بندی ریسک های بیمه عمر در شرکت بیمه پاسارگاد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره و داده کاوی
54. اثر یکپارچه کردن مدیریت ریسک بر راهبردها و حاکمیت شرکتی (مطالعه موردی در شرکت های بیمه پاسارگاد)
55. اثر رقابت بر رفاه بیمه‎گذاران و ریسک بیمه‎گران
56. بررسی تاثیر مدیریت دانش و ریسک پذیری بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی عملکرد نوآوری سازمان (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران)
57. بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیت و قدرت ریسک پذیری افراد با مدیریت هموارسازی سود(مطالعه موردی نمایندگان شرکت بیمه ایران و بیمه کارآفرین)
58. تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(
59. تاثیر بیمه های اتکایی بر درآمد شرکت بیمه ( مطالعه موردی شرکت های منتخب بیمه ایران)
60. فرصت ها و چالش های مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت بیمه ایران
61. اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران
62. شناسایی مولفه های ریسک در صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه ایران)
63. تقسیم بندی ریسک پذیری بلایای طبیعی
64. تعیین ریسک اعتباری مشتریان موسسات بیمه اعتبار صادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین و شبکه عصبی
65. ارائه ی مدل مبتنی بر ریسک برای ارزیابی سرمایه گذاری شرکت های بیمه در پروژه های مشارکتی دولتی خصوصی حوزه ی راه سازی
66. شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک در رشته بیمه های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی
67. بررسی اثرات توانمندسازی مصرف کنندگان روی ریسک درک شده عملکرد با تاکید بر نقش مشارکت مشتری (در صنعت بیمه)
68. ارزیابی تاثیر قابلیت های پویای سازمان و ریسک پذیری مشتری بر ریسک مالی شرکت های بیمه بانک ها
69. برسی تاثیر بیمه های اعتباری بر گسترش اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
70. تدوین الگوی ریسک پذیری شرکت های بیمه بر پایه قابلیت های بازاریابی پوشایی و ریسک پذیری مشتری
71. تاثیر نوآوری های فناورانه بر زنجیره ارزش صنعت بیمه و ارزیابی آن به روش تحلیل ماتریس SWOT
72. بررسی ریسک زلزله به روش احتمالاتی و پیشنهاد سیستم های بیمه ای کارآمد بر پایه ریسک
73. بررسی اثر رژیم های ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی در تقاضای بیمه های زندگی
74. ارزیابی کفایت بیمه سپرده در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی
75. بررسی تاثیر تنوع بخشی کسب و کار بر ریسک پذیری شرکت های بیمه
76. تاثیر ریسک های اقتصادی (رکود تورم و تحریم) بر فروش بیمه های زندگی
77. نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
78. نحوه اثرگذاری تخفیف ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث
79. به کارگیری تکنیک های سنجش ازدور در مدیریت ریسک بیمه های کشاورزی
80. نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران
81. بررسی و مطالعه ی تاثیر بیماری های همه گیر برصنعت بیمه
82. اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب
83. تقاضای بیمه عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان
84. توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسک های نوظهور
85. نقش بیمه در مدیریت ریسک محصولات صنعت نفت و گاز
86. بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی در ایران
87. اهمیت و بررسی مدیریت ریسک بر صنعت بیمه
88. عوامل موثر بر میزان تصادفات جادهای و بررسی عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه اتومبیل
89. اهمیت مدیریت ریسک در شرکت بیمه
90. تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه
91. بررسی ریسک در شرکتهای بیمه(مطالعه موردی: بیمه سامان منطقه مازندارن)
92. تاثیر مدیریت ریسک جامع بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری زیر ساخت و استراتژی فناوری اطلاعات- مطالعه موردی : شعب بیمه ایران در شهر تهران
93. بررسی تاثیر مدیریت ریسک، ویژگی های حسابرس بر افشای اطلاعات حسابداری(مطالعه موردی: شرکت های بیمه ایران)
94. بررسی تاب آوری صنعت بیمه ایران در شرایط شوک های اقتصادی ناشی از ریسک های نوظهور
95. استخراج و سطح بندی روش های مدیریت ریسک مالی در شرکت بیمه ایران
96. کاهش ریسک زیست محیطی با استفاده از تئوری بازی ها
97. اختلال دیجیتال و استارت آپ های اینشورتک؛ ریسک ها و چالش ها
98. بررسی راه های بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در مدیریت ریسک های نوظهور
99. بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و جریان نقد آزاد با توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی بر ریسک در شرکت های بیمه
100. مدیریت ریسک استراتژیک ریسک های نوظهور، طراحی و قیمت گذاری محصولات جدید بیمه ای (با تاکید براستاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷)