بررسی اثرات تغییر سرعت و اختلاف دما بر حرارت جابه جایی آزاد حول یک استوانه مربعی داغ غوطه ور در آب

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES04_062

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله هدف ما بررسی انتقال حرارت یک جسم مربعی غوطهور در داخل محفظه مربعی است. چنین مسئلهای در کاربردهای مختلف صنعتی بهویژه در مبدلهای حرارتی خود را نشان میدهد و به دلیل پیچیدگی انتقال حرارت نمیتوان به شکل تحلیلی آن را بررسی نمود و نیاز به شبیه سازی عددی یا آزمایشگاهی دارد. این مسئله دارای پارامترهای مختلفی از قبیل نسبت اندازه، محل قرارگیری، زاویه، سرعت، دمای سطوح، شرایط مرزی و غیره است که در این مقاله توجه اصلی روی تفاوت دما (تفاوت عدد رایلی)، تفاوت سرعت (تفاوت عدد ریچاردسون ) و تغییر الگوی جریان و انتقال حرارت در حین دوران معطوف است. در این مسئله به دلیل دمای بالاتر جسم داخلی چگالی سیال اطراف آن کاهش می یابد و نیروهای بویانسی باعث انتقال حرارت جابه جایی طبیعی می شوند و از طرفی چرخش جسم موجب ایجاد انتقال حرارت جابه جایی اجباری می گردند و بنابراین با یک مسئله از نوع انتقال حرارت مرکب مواجه هستیم که به دلیل پیچیدگی جریان در آن نیاز به شبیه سازی دارند.

کلیدواژه ها:

شبیه سازی انتقال حرارت ، سیالات محاسباتی ، انتقال حرارت جابه جایی مرکب

نویسندگان

هادی کاظمی

کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه تهران ،

مجید شفیع پور مطلق

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران