تهیه تقویم اکو توریسم حوزه خلیج فارس بر اساس شاخص های زیست اقلیمی مدل MEMI (مطالعه موردی: بوشهر)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 580

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMS-14-46_009

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین بنیان های برنامه ریزی گردشگری در مناطق مختلف جغرافیایی، تهیه تقویم محیطی گردشگری بخصوص بر مبنای وضعیت اقلیم منطقه است. نقش اقلیم در زمینه جذب گردشگر در ایام زمانی و فصول گردشگر پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش برای تعیین آسایش اقلیمی اکو توریست ها در شهر بوشهر از شاخص هایزیست اقلیمیبه کاررفتهدر مدل MEMI و روش مر و هم چنینپارامترهایاقلیمیدمایهوا،رطوبتنسبی،میزانابرناکیآسمان، سرعتباد، فشار بخار و دمای تابشی محیط در بازه زمانی (1365-1394)و ساعت به وقت محلی 18:30 استفادهشدهاست.با در نظر گرفتن میانگین درازمدت داده های فوق مقادیر شاخص های PET (دمای فیزیولوژیک بدن)، SET (دمای موثر استاندارد) و تاثیر  (متوسط دمایتابشیمحیط) بر دو شاخص مذکور بااستفادهازنرم افزارهای RayMan و SPSS محاسبهومقایسهشدند. بررسی هایی که در قالب آسایش اقلیمی اکو توریسم در مقیاس روزانه انجام شده است، نشان می­دهد که بهترین بازه زمانی برای حضور اکو توریست با توجه به فعالیت های فراغتی پیک نیک در مقیاس روزانه از (10 اردیبهشت تا 25 خرداد) و (4 مهر تا 3 آبان) و در مقیاس ماهانه اردیبهشت، خرداد و مهرماه، برای شنا در مقیاس روزانه از (10 تا 31 اردیبهشت) و (30 مرداد تا 29 شهریور) و در مقیاس ماهانه اردیبهشت و شهریور و هم چنین برای قایقرانی از (10 تا 26 اردیبهشت) و (4 شهریور تا 13 مهر) و در مقیاس ماهانه اردیبهشت و شهریور می باشند. از نظر همبستگی رابطه مثبت و قوی بین دو شاخص PET و SET، هم چنین رابطه مثبت و قوی بین شاخص های PET، SET و  وجود دارد و رگرسیون نمایی بین آن ها در فعالیت های فراغتی پیک نیک، شنا و قایقرانی نیز جهت دار است.

نویسندگان

زینب حاجری

کارشناس ارشد، آب و هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

محمدحسین ناصرزاده

استادیار، گروه آموزشی آب وهوا شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران.

سعید تقوی گودرزی

مربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسکوور، ژیزل، (1374)، آب وهوا و محیط زیست، ترجمه شهریار ...
 • قشم، گردشگری و چش مانداز آینده [مقاله کنفرانسی]
 • اسماعیلی، رضا، گندمکار، امیر، حبیبی نوخندان، مجید، (1390)، ارزیابیاقلیم آسایشیچندشهراصلیگردشگریایرانبااستفادهازشاخصدمایمعادل ... [مقاله ژورنالی]
 • الن مور، اندی درام، (1388)، مقدمه ای بر برنامه ریزی ...
 • باعقیده، محمد، عسگری، الهه، شجاع، فائزه، جمال آبادی، جواد، (1393)، ...
 • بروجنی، حمید. ضرغام، (1389)، برنامه ریزی توسعه جهانگردی، رویکردی پایدار ...
 • بریمانی، فرامرز، اسمعیل نژاد، مرتضی، (1389)، بررسی شاخص های زیست ...
 • پاپلی یزدی، محمد. حسین، سقایی، مهدی، (1385)، گردشگری (ماهیت و ...
 • پاینده، نصرالله، زکی، غلام. رضا، (1385)، محاسبه دمای موثر با ...
 • پروانه، بهروز، مهدی نسب، مهدی، (1391)، نگرشی بر آسایش حرارتی ...
 • جهانیان، منوچهر، زندی، ابتهال، (1391)، اکو توریسم با مقدمه پروفسور ...
 • حاجری، زینب، (1395)، شناسایی شاخص های اقلیمی به منظور تهیه ...
 • مقایسه عملکرد شاخص های مدل ریمن با شاخص اوانز به منظور تهیه تقویم اکوتوریسم در شهرستان خرم آباد [مقاله کنفرانسی]
 • روند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصفهان [مقاله ژورنالی]
 • حیدری، فاطمه، (1387)، تحلیلی بر اقلیم گردشگری سواحل دریای عمان ...
 • ذوالفقاری، حسن، (1386)، تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در ... [مقاله ژورنالی]
 • رازجویان، محمود، (1367)، آسایش به وسیله معماری هم ساز با ...
 • رشنویی، فروزان، (1388)، بررسی قابلیت ها و محدودیت های اقلیمی ...
 • تعیین مناسب ترین شاخص Ray Man برای مطالعه اقلیم آسایش در شمال استان آذربایجان غربی [مقاله کنفرانسی]
 • پهنه بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان [مقاله ژورنالی]
 • شمسی پور، علی اکبر؛ نجفی، محمدسعید؛ اروجی، حسن؛ علیزاده، محمد ...
 • نقش گردشگری درتوسعه پایدار [مقاله کنفرانسی]
 • فتوحی، صمد، یاری، منیر، یاری، یاسمن، (1391)، شناخت پتانسیل های ...
 • فرج زاده اصل، منوچهر، (1384)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد ...
 • کریمی، جعفر، محبوب فر، محمدرضا، (1390)، کاربرد اقلیم در طرح ...
 • محمدی، حسین، (1385)، آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه تهران، موسسه ...
 • مهدی نسب، مهدی و ناصرزاده، محمد حسین، (1392)، تعیین تقویم ...
 • ناصری، علیرضا، (1388)، مطالعات تطبیقی- مقایسه­ای شهرستان­های الیگودرز، بروجرد و ...
 • Ataei H, Hashemi Nasab, S. (2011), Investigating the potential of ...
 • Baaghideh, M, Asgari, A, Shoja, F, Jamalabadi, J, (2014), Review ...
 • Berimani, F, Esmaeil Nejad, M. (2010), An Investigation of the ...
 • Boroujeni, Kh. M (2010), Tourism Development Planning, Sustainable and Sustainable ...
 • Buratti, C. and P. Ricciardi, (2009),  Adaptive analysis of therm ...
 • Deb, Ch. Ramachandraiah, A. (2010), Evaluation of thermal comfort  in ...
 • Drama, NN, Moore, A (2009), Introduction to Ecotourism Planning and ...
 • Esmaeilzadeh Razliigi, M, Ali Abadi, AS (2011), Evaluation of the ...
 • Esmaeili, R., Gandmkar, A., Habibi Nokhandan, M. (2011), Evaluation of ...
 • Farajzadeh Asl, M. (2005), Geographical Information System and its Application ...
 • Fotouhi, S., Yari, M., Yari, Y, (2012), Recognition of ecotouristic ...
 • Goméz, F,. Pérez,.C Valcuende. A. and Matzarakis.A, (2013), Research on ...
 • Hajari, Z, (2016), Identification of climatic indices in order to ...
 • Hajari, Z, Lashini Zand, M. (2016), Comparison of the Performance ...
 • halibian, A., Pour Eidi Vand, Laleh (2014), The trend of ...
 • Heidari, F (2008), An Analysis of the Tourism Climate of ...
 • Hoppe, P., (1999), the Physiological Equivalent Temperature-a Universal Index for ...
 • Jahanian, M., Zandi, A. (2012), Ecotourism with the introduction of ...
 • Karimi, J., Popularfar, M. (2011), Climate Application in Tourism Tourism ...
 • Matzarakis, A., (2007), Climate, Thermal Comfort and Taourism, Proceedings of ...
 • Mehdi Nasab, M., Naserzadeh, M., (2013), Determination of tourism time ...
 • Naseri, A., (2009) Comparative studies-comparative studies of Aligudarz, Borujerd and ...
 • Pantava,A,Theoharatos.G,, Mavrakis.A, Sacntamouris.M (2010), Evaluating Thermal Comfort Condition And Heat ...
 • Matzarakis,A, H. Mayer (1997). Heat stress in Greece, Origina. ...
 • Papeli Yazdi, M.H., Saghaei M., (2006), Tourism (Nature and Concepts), ...
 • Parvaneh B, Mehdi Nasab, M. (2012), An Attitude to the ...
 • Payande, N, Zaki, Gh., (2006), Calculation of Effective Temperature by ...
 • Perry, A, (2001). More Heat and Drought proceeding of the ...
 • Razjevian, M, (1998), Comfort by Architecture with Climate, Beheshti University ...
 • Rashinam, F (2009), Investigating the Capabilities and Restrictions of the ...
 • Squawor, J, (1995), Climate and Environment, Shahriar Khalidi Translation, Qomes ...
 • Sari Sarraf, B., Mohammadi, Gh. Hosseini Sadr, AS (2010), Determination ...
 • on climate tourism and Recreation., Shamsipour, A., Najafi, M.S., A., ...
 • Ndetto, E, L, and Matzarakis.A, (2013), Basic analysis of climate ...
 • Thomson,M, Herrera Ricardo.G and M. Beniston, (2008), Seasonal forecasts, climatic ...
 • Y.Yee yan (2005). Human Thermal climates in china, physical Geography, ...
 • Zolfaghari, H. (2007), Determining the suitable time schedule for Tabriz ...
 • نمایش کامل مراجع