تحلیل مولفه های اخلاق سازمانی با رویکرد نگاشت شناختی(مطالعه موردی: سازمان تربیت بدنی یزد)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 648

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSECONF04_021

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخلاقی آنها تشکیل می دهد که خود حاصل جمع ارزش های گوناگون اخلاقی است که در آن سازمانها، ظهور و بروز یافته است (پیرایش،1395). بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متاثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می تواند معضلاتی بزرگ برای سازمانها به وجود آورد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد (گری وود،2012). پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اخلاق سازمانی سازمان تربیت بدنی در شهر یزد و همچنین ارائه راهکار های مناسب در راستای تقویت مولفه های اخلاق سازمانی انجام شده است.. در این پژوهش دو جامعه آماری نخبگان در نظر گرفته شده است. برای بحث شناسایی متغییرها خبرگان بحث اخلاق در دانشگاه و خبرگان بحث اخلاق در تربیت بدنی و بر همین اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پیشینه ها 58 مفهوم مشخص شد و در 10 عامل دسته بندی شد، و برای پر کردن پرسشنامه ها، با توجه به پژوهش های پیشین و توصیه صاحبنظران روش نگاشت شناختی تعداد نمونه، 8 نفر ازخبرگان مبحث اخلاق در سازمان تربیت بدنی شهر یزد که حداقل 5 سال سابقه مدیریت دارند و در حوزه اخلاق کاری صاحب نظرمی باشند با حداقل مدرک لیسانس در نظر گرفته شده اند. در نتایج حاصل از این پژوهش عوامل رفتار سازمانی، برون سازمانی، درون سازمانی، علاقه، معنوی، فردی و مشارکت از سایر عوامل مهم تر شناخته شدند و با توجه بیشتر می توان در جهت پیاده کردن اخلاق در سازمان تربیت بدنی گام برداشت.

نویسندگان

میرمحمد اسعدی

گروه مدیریت،دانشگاه علم و هنر،یزد

مریم بهبهانی

کرشناس ارشد مدیریت جها نگردی

وحیده ایزدی شوراب

،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم وهنر،یزد