مقایسه روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در آمایش سرزمین به روش اختصاص چندهدفه زمین (MOLA)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 649

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GIRS-10-2_004

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

چکیده مقاله:

هدف اساسی از آمایش سرزمین، مدیریت و برنامه ریزی آن، توزیع فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیت های آشکار و پنهان با توجه به توان سرزمین و تحولات و دگرگونی های زمان و نیازها است. در این پژوهش برای پهنه بندی و آمایش شهرستان های گرگان و علی آباد در هشت کاربری کلان، از روش بهینه سازی اختصاص چندهدفه زمین استفاده شد. از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و نظر کارشناسان برای وزن دهی به کاربری های کلان در سه معیاراصلی اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی انجام شد. همچنین مقایسه زون بندی بر پایه وزن دهی دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه ای موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با توجه به مقادیر کاپای کل (0.9151)، کاپای مکانی (0.9524)، کاپای استاندارد (0.9523) و توافق شانس (0.1111) زون بندی به روش اختصاص چندهدفه زمین بر پایه وزن های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه ای دارای شباهت زیادی است اما اختلاف جابه جایی کاربری ها در دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه ای تعداد 88663 پیکسل (7979 هکتار)  معادل  2.9 درصد کل منطقه موردمطالعه بود. بدین منظور داده های آماری  فاکتورهای شیب، ارتفاع، تراکم پوشش گیاهی، بارش و فرسایش پذیری بر پایه ی وزن دهی دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه ای استخراج شد. باتوجه به نتایج، جایگیری کاربری ها بر پایه روش فرآیند تحلیل شبکه ای در مقایسه با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت کلی مناسب تر است. بدین معنی که روش فرآیند تحلیل شبکه ای دارای عملکرد مناسب تری در وزن دهی به کاربری ها داشته است. نتایج این پژوهش ارتباط و اهمیت همه جنبه های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را در آمایش و برنامه ریزی استفاده از سرزمین بیان می کند.

کلیدواژه ها:

آمایش سرزمین ، اختصاص چندهدفه زمین (MOLA) ، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، علی آباد و گرگان

نویسندگان

هادی رحیمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عبدالرسول سلمان ماهینی

دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

حمیدرضا کامیاب

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اردکانی، ط.، ا. دانه کار، م. کرمی، ح. عقیقی، غ. ... [مقاله ژورنالی]
 • اسدی، م. و س. جهانبخش اصل. 1394. شناسایی مکان های ...
 • اصغرپور، م. ج. 1391. تصمیم گیری های چند معیاره، انتشارات ...
 • آلیانی، ح.، س. بابایی کفاکی، ا. صفاری، و م. منوری. ...
 • بنافی، م.، ا. کمالی، ع. ماهینی، و ب. کیابی. 1386. ... [مقاله ژورنالی]
 • سلمان ماهینی، ع. ر. 1386. گیتاشناسی بوم سازگان ها. انتشارات ...
 • سلمان ماهینی، ع. و ح. کامیاب. 1388. سنجش ازدور و ...
 • قدسی پور، ح. 1390. فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، انتشارات ...
 • کامیاب، ح.، ع. سلمان ماهینی، و م. شهرآئینی. 1394. ارتقای ...
 • محمودزاده، ح.، س. پناهی، و م. هرسچیان. 1398. کاربرد روش ...
 • مخدوم، م. 1390. شالوده آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران، 289 ...
 • مخدوم، م.، ع. درویش صفت، ه. جعفرزاده، و ع. مخدوم. ...
 • همتی، ب.، م. فروزانی، م. یزدان پناه، و ب. خسروی ...
 • یمانی، م.، ف. یوسفی، ا. مرادی، و م. عباسی. 1396. ... [مقاله ژورنالی]
 • Agarwal A, Shankar R, Tiwari M. 2006. Modeling the metrics ...
 • Eastman JR, Jiang H, Toledano J. 1998. Multi-criteria and multi-objective ...
 • Eastman J. 2003. IDRISI for windows users guide version Kilimanjaro. ...
 • Eswaran SP, Sripurushottama S, Jain M. 2018. Multi Criteria Decision ...
 • García-Melón M, Ferrís-Oñate J, Aznar-Bellver J, Aragonés-Beltrán P, Poveda-Bautista R. ...
 • Hashemkhani Zolfani S, Pourhossein M, Yazdani M, Zavadskas EK. 2018. ...
 • Jharkharia S, Shankar R. 2007. Selection of logistics service provider: ...
 • Khan S, Faisal MN. 2008. An analytic network process model ...
 • Landis JR, Koch GG. 1977. The measurement of observer agreement ...
 • Nidumolu UB, De Bie C, Van Keulen H, Skidmore AK, ...
 • Patrono A. 1998. Multi-criteria analysis and Geographic Information Systems: analysis ...
 • Saaty TL, Sagir M. 2015. Choosing the best city of ...
 • Saaty TL, Vargas LG. 2006. Decision making with the analytic ...
 • Todman C. 2000. Designing a data warehouse: supporting customer relationship ...
 • نمایش کامل مراجع