آشکارسازی تغییرات کاربری/ پوشش اراضی با استفاده از طبقه بندی شئ گرای تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه آبریز قره سو، استان اردبیل)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GIRS-10-3_005

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

چکیده مقاله:

دقت نقشه تغییرات کاربری به دست آمده از داده های سنجش ازدور به دقت نقشه­ های طبقه بندی کاربری اراضی در زمان های مورد مطالعه بستگی دارد. در این مطالعه از تصاویر سنجنده های TM و OLI در سال های 1368 و  1397 و روش طبقه بندی شئ گرا برای بررسی روند تغییرات کاربری/ پوشش اراضی با تاکید بر کاربری کشاورزی در حوزه آبریز قره سو استفاده شد. پس از پیش پردازش های لازم، پردازش شئ گرا با اعمال فرایند سگمنت سازی چند تفکیک آغاز گردید. جهت دستیابی به دقت بیش تر طبقه بندی کاربری اراضی علاوه بر باندهای طیفی از سایر اطلاعات نظیر شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی NDVI، میانگین باندها، انحراف معیار باندها و ویژگی های هندسی استفاده شده است. از بین این اطلاعات غیر طیفی استفاده شده، تعداد 15 ویژگی توسط روش بهینه سازی فضای  ویژگی­ ها FSO انتخاب و به عنوان اطلاعات جانبی در طبقه بندی الگوریتم نزدیک ترین همسایگی مورداستفاده قرار گرفتند. ضریب کاپای حاصل از ارزیابی صحت طبقه بندی تصاویر سال های 1368 و  1397 به ترتیب 85 و 96 درصد محاسبه شد که نشان دهنده قابل اعتماد بودن نتایج طبقه بندی شئ گرا است. در مرحله بعد به کمک نقشه های طبقه بندی شده و روش مقایسه پس از طبقه بندی، نقشه تغییرات تهیه گردید. طبق نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات، کاربری کشاورزی طی این بازه زمانی حدود 73849 هکتار افزایش سطح را در برداشته است که علت اصلی آن تخریب مراتع و به زیر کشت بردن این کاربری است.

کلیدواژه ها:

طبقه بندی شئ گرا ، تغییرات کاربری/ پوشش اراضی ، الگوریتم نزدیک ترین همسایگی ، حوزه آبریز قره سو

نویسندگان

بهروز خدابنده لو

کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

حسن خاوریان نهزک

استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

اردوان قربانی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسلمی، ف.، الف. قربانی، ب. سبحانی و م. پناهنده. 1394. ...
 • اکبری، م.، ح. کریم زاده، ر. مدرس و ب. چکشی. ...
 • امینی بازیانی، س.، م. اکبری، ح. زارع ابیانه. 1392. برآورد ...
 • پاشازاده، غ. ح. 1388. مقایسه روش های پیکسل پایه و ...
 • حاج عباسی، م.، ع.، ا. جلالیان، ج. خواجه الدین و ...
 • خیر خواه زرکش، م. و ف. حسین زاده آزاد.  1395. ...
 • روستایی، ش.، م. احدنژاد روشنی و م. فرخی صومعه. 1393. ...
 • علی زاده، پ.، ب. کامکار، ش. شتایی و ح. کاظمی. ...
 • فیضی زاده، ب. 1398. ارزیابی تطبیقی تکنیک های پردازش پیکسل ... [مقاله ژورنالی]
 • فیضی زاده، ب.، ع. خدمت زاده و م. ر. نیکجو. ...
 • کاکه ممی، آ.، ا. قربانی، ف. کیوان بهجو و الف. ...
 • محمدزاده، ک و ب. فیضی زاده. 1396. مدل سازی اثرات ...
 • مسیبی، م و م. ملکی. 1393. پایش تغییرات کاربری اراضی ...
 • نیازی، ی.، م. ر. اختصاصی، ح. ملکی نژاد، ز. ع. ... [مقاله ژورنالی]
 • Abd El-Kawy O, Rod J, Ismail H, Suliman A. 2011. ...
 • Adam H, Csaplovics E, Elhaja M. 2016. A comparison of ...
 • Blaschke T. 2010. Object based image analysis for remote sensing. ...
 • Chen X, Vierling L, Deering D. 2005. A simple and ...
 • Clarke KC, Parks BO, Crane MP. 2002. Geographic information systems ...
 • De Oliveira Silveira EM, de Menezes MD, Júnior FWA, Terra ...
 • Deng J, Wang K, Deng Y, Qi G. 2008. PCA-based ...
 • Dingle Robertson L, King DJ. 2011. Comparison of pixel-and object-based ...
 • Drăguţ L, Blaschke T. 2006. Automated classification of landform elements ...
 • Drǎguţ L, Tiede D, Levick SR. 2010. ESP: a tool ...
 • Hoffmann A, Van der Vegt J. 2001. New sensor systems ...
 • Huo L-Z, Boschetti L, Sparks AM. 2019. Object-Based Classification of ...
 • Im J, Jensen J, Tullis J. 2008. Object‐based change detection ...
 • Kaplan G, Avdan U. 2017. Object-based water body extraction model ...
 • Kenneth M, Menz G. 2012. Monitoring land-use change in Nakuru ...
 • Ma L, Fu T, Blaschke T, Li M, Tiede D, ...
 • Matthew MW, Adler-Golden SM, Berk A, Felde G, Anderson GP, ...
 • Oruc M, Marangoz A, Buyuksalih G. 2004. Comparison of pixel-based ...
 • Rawat J, Biswas V, Kumar M. 2013. Changes in land ...
 • Szuster BW, Chen Q, Borger M. 2011. A comparison of ...
 • Townshend JR, Justice CO, Gurney C, McManus J. 1992. The ...
 • Yan G, Mas JF, Maathuis B, Xiangmin Z, Van Dijk ...
 • Yuan F, Sawaya KE, Loeffelholz BC, Bauer ME. 2005. Land ...
 • Zhang Y, Maxwell T, Tong H, Dey V. 2010. Development ...
 • Ziaeian-Firoozabadi P, Sayad-Bydhndy L, Eskandari-Nodeh M. 2009. Mapping and estimating ...
 • نمایش کامل مراجع