گانودرما لوسیدوم، امیدهای تازه در درمان سرطان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,693

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCNS01_033

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1398

چکیده مقاله:

بیان مساله: گانودرما لوسیدوم (Ganoderma lucidum) از مهمترین قارچ های دارویی سنتی است که به عنوان یک عامل درمانی برای معالجه بیماری های بی شماری از جمله سرطان در کشورهای شرق آسیا استفاده می شود.هدف پژوهش: هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد التهابی، ضد سرطان و ضد متاستاز عصاره گانودرما لوسیدوم در سلولهای سرطانی است.روش و چگونگی انجام پژوهش: جستجوی بانک اطلاعاتی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا با استفاده از کلمات کلیدی گانودرما لوسیدوم، سرطان، ضدالتهاب، ضدمتاستاز انجام شد.یافته ها و نتیجه گیری: بررسی سلول های سرطانی سینه و لاین سلولی ملانوما نشان داد که عصاره های گانودرما لوسیدوم بطور معنی داری باعث کاهش میزان زنده ماندن این سلولهای سرطانی می شوند. همچنین عصاره گانودرما لوسیدوم می تواند به طور قابل توجهی مانع از انتشار IL-8، IL-6، MMP-2 و MMP-9 در سلول های سرطانی در شرایط التهابی شود. این سلولها در نتیجه با کاهش توانایی مهاجرت سلولی مواجه می شوند که این اختلال در مهاجرت، در ارتباط با کاهش میزان متالوپروتئینازهای ماتریکس سلولی است. چهار نوع از این پروتئینهای اصلاح کننده سیستم ایمنی در گانودرما شامل Lingzhi-8 (Lz-8)، Fip-gts، GMI و Fip-gat هستند. پروتئین Lz-8، اثرات درمانی قابل توجهی بر روی سرطان معده و سرطان ریه دارد. پروتئین نوترکیب (rFip-gts) FIP-gts فعالیت تلومراز را در سلولهای سرطان ریه مهار می کند و این مهار از طریق مکانیسم های مرتبط با صادرات هستهی سلول و سطوح کلسیم ناشی از استرس شبکه اندوپلاسمی داخل سلولی است. پروتئین GMI از طریق مهار فسفوریلاسیون حاصل از EGF و مهار فعال سازی EGFR و AKT، عمل می کند. تیمار سلولها با FIP-gat باعث توفق قابل توجه چرخه سلول در فاز G1 به S و افزایش قابل توجه در جمعیت سلولهای آپوپتوزی میشود. در فاز کلینیکی نیز عصاره پلی ساکاریدی تجاری قارچ گانودرما لوسیدوم باعث افزایش پاسخ ایمنی در بیماران می شود. اما در نهایت شاید لازم باشد بیماران مصرف کننده ی قارچ گانودرما لوسیدوم تحت نظر قرار گیرند؛ زیرا مسمومیت با کبد و اسهال مزمن بر اثر مصرف این داروی طبیعی گزارش شده است.

کلیدواژه ها:

گانودرما لوسیدوم ، سرطان ، پروتئینهای اصلاح کننده سیستم ایمنی.

نویسندگان

سیدمرتضی جوادی راد

استادیار دانشکده علوم و فناوری های زیستی، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران