واکاوی اثرات اقتصادی سنت وقف بر گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 290

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VAGHF01_046

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1398

چکیده مقاله:

رشد تمدن اسلامی همواره آهنگی ثابت و فزاینده نداشته بلکه دارای سیری آلترناتیو و چرخه ای از فراز و فرود بوده است. با مداقه در بستر تاریخ درمی یابیم هر زمان وقف دارای جایگاه والایی بوده، تمدن اسلامی بالندگی داشته و همگام با افول وقف، تمدن اسلامی نیز سیر نزولی داشته است. در دوران طلایی تکوین تمدن اسلامی )قرون )4-8 وقف در منتها درجه اهمیت قرار داشت و مدارس زیادی از جمله نظامیه ها بر پایه وقف شکل گرفتند که خاستگاه بنیادی در تکوین و بالندگی تمدن اسلامی اند. هدف این مقاله جستاری در چرایی افول و صعود جایگاه وقف و عرضه بر قرآن و سنت و نقش آن در حوزه علم و فرهنگ است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که روایی و پایایی، تمدن اسلامی طی فرایندی دو سویه بر بنیاد اقتصادی وقف استوار بوده است است. این مقاله بر اساس روش تحلیلی – توصیفی انجام شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمیه حمیدی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

محمدعلی تابعی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشجوی دکتری دانشگاه قم

سکینه شبانی

مدرس مدعو گروه معارف دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد