بررسی عددی عملکرد سنگدوزهای تزریقی در تونلهای دایروی و در شرایط هیدرواستاتیک

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 376

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOTEC04_053

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1398

چکیده مقاله:

سنگدوزهای تزریقی در عمل به طور گستردهای استفاده میشوند. بنابراین، مطالعه ی نقش آنها در کاهش کرنشهای تونل، موضوع بسیار مهمی میباشد. در روشهای تحلیلی دو بعدی، طول تونل در امتداد محور طولی آن واحد در نظر گرفته میشود. بنابراین، شعاع تاثیر یک سنگدوز و همچنین کرنشهای غیر یکنواخت در محور طولی تونل را نمیتوان در این روشها به دست آورد. از این رو، برای تعیین این پارامترها از نرم افزار FLAC3D استفاده شده است. پس از صحت سنجی این برنامه ی تفاضل محدودی، یک مطالعه ی پارامتریک برای بررسی نقش سنگدوزهای تزریقی در کاهش کرنشهای ایجاد شده در تونل انجام شد. نتایج نشان داد که در توده سنگهای با لهیدگی شدید، نسبت کرنشها در وسط بین دو سنگدوز به کرنشها در محل خود سنگدوزنسبتا بالا میباشد. همچنین، شعاع تاثیر یک سنگدوز برای مواردی که در این مقاله بررسی شده است، تابع مقاومت تک محوری سنگ بکر، مقدار GSI و عمق تونل میباشد.

نویسندگان

میلاد ظاهری

دانشجوی دکتری ژئوتکنیک گروه مهندسی ژئوتکنیک - دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مسعود رنجبرنیا

گروه مهندسی ژئوتکنیک - دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استادیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران