بررسی مکانیک کوانتومی محصولات برهمکنش TCE و PCE روی سطح GO دوپه شده با نانو ذرات آهن

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 368

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC01_040

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1398

چکیده مقاله:

آهن دوبه شده روی سطوح گرافن اکسید بطور بسیار موثری برای کلرزدایی از الفین ها و پارافین های کلردار استفاده و بررسی شده است. در این کار یک سنجش جدیدی برای کاهش اتیلن های کلردار پیشنهاد شده است. معیار پیشنهادی بر اساس شیمی محاسباتی در سطوح محاسباتی HF و DFT و برای مطالعه واکنش روی سطوح گرافن اکسید حاوی اتم های آهن تعریف و دنبال شده است. در کلیه مراحل محاسبات میزان پایداری اتم ها نسبت به یکدیگر، محاسبات گرما شیمی (ترمودینامیک) و مقایسه دو دمای 298، 305و 310 کلوین انجام شده است. طبق نتایج بدست آمده واکنش گرمازای PCE , TCE در دمای اپتیمم 298 کلوین پایداری بیشتری را نشان می دهند و میزان واکنش پدیری برای PCE روی GO در مقایسه با سایر واکنش های مورد بررسی در این مطالعه بصورت حداکثری خواهد بود.

نویسندگان

لیلا صاعدی

گروه شیمی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران