بررسی بیان ژن aflR در قارچ آسپرژیلوس فلاووس توکسین زا جدا شده از پسته های شهر رفسنجان به روش مولکولی RT-PCR

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

560

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA05_001

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1398

چکیده مقاله:

آفلاتوکسینها گروهی از مایکوتوکسینها هستند که آفلاتوکسینB1 سمیترین و سرطانزاترین آنها است و قادر به ایجاد آفلاتوکسیکوز حاد و مزمن در انسان و حیوان می باشد. دانه های روغنی، غلات و میوه های خشک که تحت شرایط نامناسب محیطی و انبارداری نادرست قرار می گیرند، مستعد آلودگی به آفلاتوکسینB1 هستند. پسته یکی از محصولات خشکبار بومی ایران، با اهمیت اقتصادی و صادراتیبالا میباشد. آلودگی پسته به آفلاتوکسین در بررسیهای محدودی در ایران و جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی بیان ژن aflR در قارچهای آسپرژیلوس فلاووس توکسینزای جدا شده از پسته های شهر رفسنجان به روش مولکولی RT-PCR برای اولین بار درایران میباشد. این ژن نقش تنظیم کننده در بیان دیگر ژنهای مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین را دارد. در این پژوهش به طور تصادفی از 10 خشکبار فروشی در نقاط مختلف شهر، نمونه های پسته ی شهررفسنجان جمع آوری و یک مجموعه از 1000 نمونه پسته تهیه شد، سپس قارچ های موجود با تکنیکهای میکروبی جداسازی شدند. با بررسیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی وجود قارچ آسپرژیلوس فلاووس، تایید شد. سپس محتویات ژنومی و RNA قارچهای آسپرژیلوس فلاووس استخراج، تخلیص و آزمایشRT-PCR جهت بررسی بیان ژن مورد نظر انجام شد. در این تحقیق 42 سویه قارچ آسپرژیلوس فلاووس جدا شده از پسته های محصول شهر رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت 9 نمونه از (%21/4)42 نمونه ی بررسی شده دارای بیان در ژن aflR و بعبارتی توکسین زا بودند. در بسیاری از کشورهاآلودگی به آفلاتوکسینB1 به مقادیر مختلف وجود دارد، که می تواند تهدید کننده ی سلامت جامعه باشد. بهترین اقدام برای جلوگیری از پیامدهای آفلاتوکسین و کاهش آن در پسته و خشکبار، نظارت و کنترل بر تولید، نگهداری و توزیع آنها و تشخیص آلودگی توسط تکنیکهای دقیق مولکولی است. هم چنین ایجاد شرایط ایده آل برای به حداقل رساندن آلودگی امری لازم برای سلامت مصرف کنندگان است.

نویسندگان

بیتانجمی
بیتا نجمی

دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

مژگانسقازاده
مژگان سقازاده

استادیار ، گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

شهلامحمدگنجی
شهلا محمدگنجی

استادیارپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری،تهران